Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A

ISSN: 1238--9501
Publisher: NordFo


ADD TO MY LIST
 
Förord. Fortbildningskurs som utgångspunkt för vetenskapligt skrivande

Author(s): Christina Nygren-Landgärds
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2013
Transforming physical materials into artefacts – learning in the school’s practice of Sloyd

Author(s): Bent Illum | Marléne Johansson
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
The Development of Sloyd Teacher Students’ Self-Directed Learning Readiness

Author(s): Mika Metsärinne | Kalle Virta
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp

Author(s): Liv Merete Nielsen | Ingvild Digranes
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Editorial

Author(s): Pirita Seitamaa-Hakkarainen
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

Author(s): Mia Porko-Hudd
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik – et aktionsforskningsprojekt

Author(s): Stig Pedersen | Hanne Schneider
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
A survey on students design decisions in Design and Craft education in Icelandic schools

Author(s): Gisli Thorsteinsson | Brynjar Ólafsson
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

Author(s): Siri Homlong
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Tolkning av det verbala och det visuella

Author(s): Barbro Sjöberg
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

Author(s): Peter Hasselskog
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Den gode historie i ”Lokale valg” – et udviklingsprojekt i Grønland

Author(s): Finn Eldor | Inge-Lise Lynge
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Spår av lärande – föremål som källa

Author(s): Annelie Holmberg
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet – en tvärvetenskaplig syn på slöjd

Author(s): Eva Ahlskog-Björkman | Marie Koch
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Dagboksmetod − att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord

Author(s): Marléne Johansson
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Defining Craft Quality Theory Framework in Sloyd Education

Author(s): Mika Metsärinne | Manne Kallio
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Inledning

Author(s): Marléne Johansson | Mia Porko-Hudd
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Fältarbete i slöjdpraktiker

Author(s): Marcus Samuelsson
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Researching Interplay between 3D-Materials and Young Children in Socio-Cultural Contexts

Author(s): Biljana C. Fredriksen
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen?

Author(s): Marte S. Gulliksen | Finn R. Hjardemaal
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Følg genstandens læringsspor – fra praksisfælleskab til livsfællesskab

Author(s): Sara Hanghøj
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland