Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture

ISSN: 1301--3438
Publisher: Uludag University


ADD TO MY LIST
 
Balıkesir’de Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İnşa Edilen Vali Konağı PDF available

Author(s): Hatice Uçar
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Endeksi PDF available

Author(s): Gökhan SEVİLGEN | Muhsin KILIÇ
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Led Tabanlı Yüksek Gerilim Hatları İkaz Sistemi PDF available

Author(s): Eldar MUSA
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Benzin ve Alkol Yakıtları İçin Yağ Filmi Kaynaklı HC Emisyonlarının Matematik Modellenmesi PDF available

Author(s): M. İhsan KARAMANGİL | Seçkin YENİCE
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Bloklu Yüzey Üzerinde Ayrılmış Akışın İncelenmesi PDF available

Author(s): Onur YEMENİCİ | Z. Abidin FIRATOĞLU
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Kumaş Kat Sayısının İğne Batış Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi

Author(s): Ayça GÜRARDA | Binnaz KAPLANGİRAY | Pınar KONCER
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Kızıl Ötesi Optik Modemin Tasarlanması PDF available

Author(s): Erdem ÖZÜTÜRK
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Türbülanslı Akışta Isı Transferinin Bloklu Yüzeyler ile Arttırılması PDF available

Author(s): Onur YEMENİCİ | Z. Abidin FIRATOĞLU
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Effects Of Background Data Duration On Speaker Verification Performance PDF available

Author(s): Cemal HANİLÇİ | Figen ERTAŞ
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Gizli Isı Depolamalı Kutu Tipi İki Güneş Fırınının Deneysel Olarak Karşılaştırması PDF available

Author(s): Numan YÜKSEL | Atakan AVCI
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2013
Bir Rüzgar Türbininin Değişik Koşullardaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi PDF available

Author(s): M. Özgün KORUKÇU
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2012
İki Boyutlu Direkt Dinamik Problemin Analitik Çözüm Yaklaşımları PDF available

Author(s): Gökhan SEVİLGEN
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2012
Isı Pompası Destekli Kurutma Sistemlerinde By-Pass Oranının Kurutma Performansına Etkisinin Deneysel Analizi PDF available

Author(s): Nurettin YAMANKARADENİZ, Salih COŞKUN, Bilsay PASTAKKAYA, Muhiddin CAN
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2012
Yalıtım Malzemelerinde Takviyenin Isıl Davranışa Etkisinin İncelenmesi PDF available

Author(s): Numan YÜKSEL, Atakan AVCI
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2012
Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sisteminde En Uygun Pilot Aralığının Kanal Değişkenleri ile İlişkilendirilmesi PDF available

Author(s): Çetin KURNAZ | Begüm KORUNUR ENGİZ | Hülya GÖKALP | Hatice SEZGİN
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Atmalı Yüksek Akımlarda Kullanılan LED Sürücü Devrelerinin İncelenmesi PDF available

Author(s): Erdem ÖZÜTÜRK
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Enjekte Kilitleme Metodu ile Mikrodalga Osilatörlerin Faz Kontrolü PDF available

Author(s): Göker ŞENER
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Darbe Paylaşımlı Çok LED’li Optik Modem PDF available

Author(s): Erdem ÖZÜTÜRK
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Kumaş Yapısal Parametreleri ile Reflektans Değerleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi PDF available

Author(s): Mine AKGÜN | Halil Rifat ALPAY | Behçet BECERİR
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Tekstilde Güç Tutuşurluk PDF available

Author(s): Zeynep ÖMEROĞULLARI | Dilek KUT
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Güneş Enerjisi Kaynaklı Bir Stirling Motorunun Matlab-Simulink ile Modellenmesi PDF available

Author(s): Ş. Melih AKYOL | Muhsin KILIÇ
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar Yöntemiyle Sesli Harflerin Sınıflandırılması ve Tanınması PDF available

Author(s): Emrah YÜRÜKLÜ | Osman H. KOÇAL
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2012
Uluabat Gölü Su Kalitesinin Türk Mevzuatına ve Uluslararası Kriterlere Göre Değerlendirilmesi PDF available

Author(s): Aslıhan KÂTİP | Feza KARAER
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Metal İplikli Dokuma Kumaşların Hava Geçirgenliğinin İncelenmesi PDF available

Author(s): E. Kenan ÇEVEN | Gülcan SÜLE | Ayça GÜRARDA | Atıf ERSÖZ
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Spintronik Sistemlerin Monte Carlo Simülasyonu PDF available

Author(s): İbrahim SAVRAN
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Bursa-Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri’nin Mekansal, Anlamsal ve Göstergebilimsel Analizi PDF available

Author(s): H. Özge TÜMER YILDIZ | Sibel POLAT
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Dağılmış Parametreli Kuvvetlendiricinin Bilgisayar Destekli Tasarımı PDF available

Author(s): Bahadır HİÇDURMAZ | Cengiz ÖZZAİM
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Tekstil İşletmesi Atıksularında Fenton Prosesi İle Akut Toksisite Giderimi PDF available

Author(s): Saadet İLERİ | Feza KARAER
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Farklı Kesite Sahip Filamentlerden Oluşan Poliester İpliklerde Bükümün Mukavement Özelliklerine Etkisi PDF available

Author(s): Sunay ÖMEROĞLU | Esra KARACA | Behçet BECERİR | Elif Başak AKBAŞ
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
Cooperative Learning In An Architectural Design Studio PDF available

Author(s): Nilüfer AKINCITÜRK | Yasemin ERBİL | Çiğdem YÜCEL
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2011
SIP Tabanlı Telefon Servislerinin IPTV Sistemine BütünleGtirilebilmesi Gçin Yeni Bir Protokol Önerisi PDF available

Author(s): Hasan YÜKSELTEN | Sait Eser KARLIK | Güneş YILMAZ
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Geleneksel Konutlarda Fiziksel Değişim: Bursa’da Üç Örnek Yapı PDF available

Author(s): Z. Sevgen PERKER | Nilüfer AKINCITÜRK
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Yüzey İşleme Yöntemlerinin Soğuk İş Takım Çeliğinin Yorulma Davranışına Etkisinin İncelenmesi PDF available

Author(s): Mesut BAŞ | Rukiye ERTAN | Nurettin YAVUZ
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Yaratıcılık ve Kültürel Bağlamda Mimari Tasarım Süreci PDF available

Author(s): Gökçe Ketizmen ÖNAL
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Geleneksel Cumalıkızık Evlerinde Ahşap Konut Sistemi PDF available

Author(s): Z. Sevgen PERKER | Nilüfer AKINCITÜRK
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
4. Nesil Mobil Telefon Sistemi Anten Tasarımı PDF available

Author(s): Samet AKDENİZ | Uğur YALÇIN
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Türkiye’de Dört YerleGim Yeri Gçin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi PDF available

Author(s): M. Özgün KORUKÇU
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Kanserin Teşhis ve Tedavisinde Nanoteknolojinin Önemi PDF available

Author(s): Ömer OYLAR | İsmail TEKİN
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Optoelektronik Uzaklık Ölçer PDF available

Author(s): Erdem ÖZÜTÜRK
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation