Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Yönetim ve Ekonomi

ISSN: 1302--0064
Publisher: Celal Bayar University


ADD TO MY LIST
 
Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü(The Role of Financial Ratios in Determining the Stock Prices) PDF available

Author(s): Oğuzhan AYDEMİR | Serdar ÖGEL | Gökhan DEMİRTAŞ
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Türkiye’de Sosyal Yardım Uygulamaları(Social Welfare Practices In Turkey) PDF available

Author(s): Eyüp ZENGİN | Ayhan ŞAHİN | Salih ÖZCAN
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme(Target Costing in Product Development Process) PDF available

Author(s): Ayşe N. YERELİ | Semra DOĞAN | Damla ŞAHİN
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi(Empirical Analysis of Budget Deficits) PDF available

Author(s): Osman PEKER | İsmet GÖÇER
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil