Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN: 1302--3284
Publisher: Dokuz Eylul Univeristy


ADD TO MY LIST
 
YALIN ALTI SİGMA PROJELERİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ (SUCCESS FACTORS FOR LEAN SIX SIGMA PROJECTS) PDF available

Author(s): Ali Rıza FİRUZAN | Süleyman ALPAYKUT | Atakan GERGER
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
ANGELS OF THE HOUSE: DICKENS’ VICTORIAN WOMEN (EV MELEKLERI: DICKENS’IN VİKTORYEN KADINLARI) PDF available

Author(s): Aşkın Haluk YILDIRIM
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
İŞLETMELERDE AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHISTLEBLOWING IN ORGANIZATIONS) PDF available

Author(s): Emel ESEN | Hasan Ali KAPLAN
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2012
Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Regresyon Düzeltmesi (Regression Adjustment in Multivariate Quality) PDF available

Author(s): Süleyman ALPAYKUT | Ali Rıza FİRUZAN | Ümit KUVVETLİ
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2011
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona