Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Turkish Journal of Public Health

ISSN: 1304--1096
Publisher: HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ


ADD TO MY LIST
 
İzmir, Güzelbahçe’de koroner kalp hastalığı beş yıllık insidansı ve risk faktörleri ile ilişkisi

Author(s): Okan Badıllıoğlu | Belgin Ünal Toğrul | Ş. Reyhan Uçku
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2011
Müfredata eklenen bir dersin ikinci sınıf tıp öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili bilgi ve tutumlarına etkilerinin değerlendirilmesi

Author(s): Hediye Aslı Davas Aksan | Işıl Ergin | Hür Hassoy | Raika Durusoy | Meltem Çiçeklioğlu
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2011
From the editor

Author(s): Sibel Kalaça
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2011
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri

Author(s): Burcu Tokuç | Ufuk Berberoğlu | Gamze Varol Saraçoğlu | Ülfiye Çelikkalp
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2011
Prevalence of depression among Turkish University Students and related factors

Author(s): Osman Gunay | Fatma Akpinar | Serpil Poyrazoglu | Haci Aslaner
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2011
Mersin ilinde görev yapan hekimlerin meslek örgütüyle ilişkileri ve beklentileri

Author(s): Ahmet Öner Kurt | Gülçin Yapıcı | Tayyar Şaşmaz | Metin Uzabacı | Aksel Tol | İ.Hakkı Bozgedik | Güliz Öztürk
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2011
Pandemic (H1N1) influenza in Diyarbakir, 2009

Author(s): Meliksah Ertem | Funda Sevencan | Vedat Dorman | Neval Ozcullu | Vahit Ormanli | Namik Kemal Kubat | Nurhan Albayrak | Basak Altas
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
Impact of smoking on oral health and its prevention

Author(s): Nagendra J | Srinivasa J
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
From the editor

Author(s): Sibel Kalaça
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
Differences in perceptions of medical undergraduates of a military medical school on organizational culture

Author(s): Bilal Bakir | Mustafa Ozer | Mehmet Cetin | Necmettin Kocak | Turan Fedai | Mesut Cimen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
İl sağlık müdürlüklerinde bulaşıcı hastalıklar insan gücünün değerlendirmesi

Author(s): Raika Durusoy | Mestan Emek | Ramazan İnci
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
İzmir’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuran gebelerin aile hekimi tarafından izlenme sıklıkları ve etkileyen etmenler

Author(s): Raika Durusoy | Aslı Davas | Işıl Ergin | Hür Hassoy | Feride Aksu Tanık
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
From the Editor

Author(s): Sibel Kalaça
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Küresel, çok ülkeli çocukluk dönemi kasıtsız yaralanmaları sürveyans çalışması

Author(s): Mustafa Soner Yılmaz | Birgül Piyal
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı, şiddet ve bazı psikolojik özellikler

Author(s): Ebru Turhan | Tacettin İnandı | Cahit Özer | Sabahat Akoğlu
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Bazı aile hekimliği pilot uygulama birimlerinde birinci basamak değerlendirme ölçeği (BDÖ) (Primary Care Assessment Survey) ile sağlık hizmet özelliklerinin değerlendirilmesi

Author(s): Tülay Lağarlı | Erhan Eser | Mustafa Akdeniz | Bahar Aydoğdu | Ümit Baklaya | Canan Fıra | Adnan Saatçioğlu | Burak Sönmez | Eylül Taner | Seval Tığlı | Koray Topçu | Başak Yıldız | Nurcan Yılmaz | Hülya Yorgun
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Kamu Hastane Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Hakkaniyet

Author(s): Alpaslan Türkkan
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Yeni Sorular Sormak

Author(s): Tuğrul Erbaydar
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
From the editor

Author(s): Sibel Kalaça
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2011
EUROHIS (WHOQOL-8.Tr) Türkçe sürümünün Türk toplumundaki psikometrik özellikleri

Author(s): Erhan Eser | Tülay Lağarlı | Hakan Baydur | Veli Akkurt | Hülya Akkuş | Emine Arslan | Emrah Cengiz | Gülşah Çiftçioğlu | Halit Işık | Hatice Karabacak | Tuğçe Özkapu | Ercan Özyıldırım | Havva Soybaş | Orhan Vural
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2011
Halk Sağlığı Etiği

Author(s): Tacettin İnandı
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2011
Manisa merkez yarı kentsel bölgede bir aile sağlığı birimine kayıtlı kadınlarda bazı birinci basamak sağlık hizmet özelliklerinin değerlendirilmesi

Author(s): Öznur Özkan Bambal | Tülay Lağarlı | Erhan Eser | Mert Filibeli | Tuğçe Bilecenoğlu | Gökçe Çivi | Emine Taştekin | Şenay Güngör | Ozan Çetin | Melis Güngör | Ezgi Ayhan | Tuğba Kara | Fatih Kahvecioğlu
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2011
A Comparison of job selection by students with and without hearing impairment

Author(s): Oya Kanyilmaz | Denız Caliskan | Aysun Idil
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2011
Sakarya İlinde gerçekleşen intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi

Author(s): M. Fatih Önsüz | Figen Demir | Emine Kaya Afşari | Ahmet Şahin | Yasin Çatalbaş | Hasan Bektaş
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2012
Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler

Author(s): Guljan Dönmez | Hatice Şimşek | Türkan Günay
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2012
Editörden

Author(s): Sibel Kalaça
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2012
Çalışan çocukların ailede istismarı

Author(s): Emine Öncü | Ahmet Öner Kurt | Figen Işık Esenay | Fatma Özer
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2012
Akdeniz Üniversitesi’nde taşeron sağlık işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği durum tespiti

Author(s): Mustafa Cumhur İzgi | Hafize Öztürk Türkmen
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2012
Baz istasyonlarının olası sağlık etkilerine ilişkin bir güncelleme

Author(s): Hür Hassoy | Raika Durusoy | Ali Osman Karababa
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2012
Türkiye’de toplumda sigara içme sıklığı nasıl değişiyor?

Author(s): Sinem Doğanay | Kaan Sözmen | Sibel Kalaça | Belgin Ünal
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara

Author(s): Buket Gulhan | Mustafa N. Ilhan | E. Fusun Civil
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi’ne davet edilenlerin başvurusunu etkileyen etmenler

Author(s): Özlem Pekel | Türkan Günay | Ahmet Soysal | Sinem Doğanay | Refik Budak | Volkan Damgacı | Deniz Altun | Gül Ergör
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Gençlerde sigaradan korunma konusunda akran eğitimi programının etkinliği

Author(s): Gökben Yaslı | Gönül Dinç Horasan | Hilal Batı
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Evaluation of a Scale for Assessing Medical Students’ Attitudes to the Social Dimensions of Health and Preventive Services

Author(s): Meltem Ciceklioglu | Zeliha Ocek | Safak Taner | Meral Turk | Feride Aksu Tanik | Kivanc Yuksel
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar

Author(s): Hatice Şimşek | Bülent Kılıç
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Editörden

Author(s): Nur Baran Aksakal
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Risky Behaviors of University Students: A Cross-Sectional Study

Author(s): Hilal Ozcebe | Sarp Uner | Sabahat Tezcan | Nuket Paksoy Erbaydar | Gokhan Teletar
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
Burdur’da Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastaların Profili ve Evde Verilen Sağlık Hizmetleri

Author(s): Binali Çatak | Ahmet Selçuk Kılınç | Okan Badıllıoğlu | Sevinç Sütlü | Afife Erkan Sofuoğlu | Dilek Aslan
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
Denizli Ağız Diş Sağlığını Geliştirme Projesi; 3. Yıl Sonuçları

Author(s): Belkıs Yurdasal | Ali İhsan Bozkurt | İlkay Öz | Seher Tanrıverdi | Erdoğan Taş | Mustafa Nalbant
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
Tıpta Uzmanlık Sınavında Türkiye’de Halk Sağlığının Son Beş Yıldaki Durumu

Author(s): Erhan Eser | Selçuk Hatipoğlu
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
From the editor

Author(s): Osman Gunay
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki

Author(s): Elçin Balcı | Vesile Şenol | Ertuğrul Eşel | Osman Günay | Ferhan Elmalı
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil