Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Journal of Administrative Sciences

ISSN: 1304--5318
Publisher: Canakkale Onsekiz Mart University


ADD TO MY LIST
 
The Need to Amend Turkish Legislation to Ensure Political Participatıon in Turkey PDF available

Author(s): Sinem YARGIÇ
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2013
Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri PDF available

Author(s): A. Can BAKKALCI | Nilüfer ARGIN
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2013
The Federal Government’s Amnesty Programme in the Niger-Delta: An Appraisal PDF available

Author(s): Oscar Edoror UBHENIN
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2013
Farklı Okul Ortamlarındaki Çocukların Okul Sonrası Fiziksel Aktivitelerde Algıladıkları Öz-Yeterlikleri PDF available

Author(s): Cevdet CENGİZ & Mustafa Levent İNCE
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2013
Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım) PDF available

Author(s): Şadan ÇALIŞKAN | Mustafa KARABACAK | Oytun MEÇİK
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2013
Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi’nde Bir Uygulama PDF available

Author(s): Nuri ÖMÜRBEK* & Seda ÜSTÜNDAĞ** & Özlem Ceyda HELVACIOĞLU
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2013
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil