Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Psihologijske teme

ISSN: 1332--0742
Publisher: University of Rijeka


ADD TO MY LIST
 
Efekti anksioznosti i depresivnosti na prepoznavanje emocionalnih izraza lica

Author(s): Tamara Milovanović | Domagoj Švegar | Igor Kardum
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Motivacijska uvjerenja i strategije samoregulacije u kontekstu modela samoreguliranoga učenja

Author(s): Amela Mujagić | Vesna Buško
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Osobni, obiteljski i okolinski prediktori školskoga uspjeha: Provjera moderatorske uloge odrastanja u ratom različito pogođenim područjima Hrvatske

Author(s): Gordana Kuterovac Jagodić | Gordana Keresteš | Irma Brković
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Uloga socijalne anksioznosti, samootvaranja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa kod studenata

Author(s): Tamara Komadina | Jasminka Juretić | Ivanka Živčić-Bećirević
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Orientations to happiness, subjective well-being and life goals

Author(s): Petra Anic | Marko Tončić
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Bolje je gore? Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija

Author(s): Mirjana Tonkovic | Andrea Vranić
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Global Organizational Psychology: Internationalizing the Training Curriculum

Author(s): Richard L. Griffith | William Gabrenya | Lisa A. Steelman | Brigitte Armon | Beth Gitlin | Mavis Kung
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
The Structure of Hardiness, its Measurement Invariance across Gender and Relationships with Personality Traits and Mental Health Outcomes

Author(s): Igor Kardum | Jasna Hudek-Knežević | Nada Krapić
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
The Influence of Economic and Social Factors on the Choice of Search Procedures Used by Third Party Recruiters

Author(s): Ute-Christine Klehe | Marije de Goede
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Effects of Personality on Social Network Disclosure: Do Emotionally Intelligent Individuals Post Inappropriate Content?

Author(s): Kerry Newness | Jason Steinert | Chockalingam Viswesvaran
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Social Identity: Clarifying its Dimensions across Cultures

Author(s): Jennifer Feitosa | Eduardo Salas | Maritza R. Salazar
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
National Cultures and Human Development Index

Author(s): Edvard Konrad
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
The Effects of Faking on the Construct Validity of Personality Questionnaires: A Direct Faking Measure Approach

Author(s): Maša Tonković Grabovac | Željko Jerneić | Zvonimir Galić
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
An Update on the Diversity - Validity Dilemma in Personnel Selection: A Review

Author(s): Britt De Soete | Filip Lievens | Celina Druart
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Osjećaj koherentnosti i tjelesno zdravlje

Author(s): Igor Kardum | Jasna Hudek-Knežević
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Potreba za emocijama - doprinos valjanosti i efikasnijem mjerenju

Author(s): Aleksandra Huic
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Usporedba rezultata transverzalnoga i longitudinalnoga pristupa procjeni razvoja samoregulacije u ranoj adolescenciji

Author(s): Irma Brković | Gordana Keresteš | Gordana Kuterovac-Jagodić
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Effects of Existential Issues Training on Marital Communication Among Iranian Women

Author(s): Seyed Mohammad Kalantarkousheh
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Povezanost ispitne anksioznosti s perfekcionizmom

Author(s): Inja Erceg Jugović | Anita Lauri Korajlija
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Zdravstvene teškoće i izvori zabrinutosti adolescenata tijekom prilagodbe na srednju školu

Author(s): Zlatka Kozjak Mikić | Nataša Jokić Begić | Tomislav Bunjevac
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Pristupi procjeni teorije uma u dojenačkoj i predškolskoj dobi

Author(s): Marija Šakić | Marina Kotrla Topić | Marta Ljubešić
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Utjecaj alkohola na učinak u zadatku sljepoće zbog nepažnje u simuliranoj situaciji vožnje automobila

Author(s): Andro Pavuna | Dragutin Ivanec
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima

Author(s): Linda Rajhvajn Bulat | Marina Ajduković
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
Osobne i obiteljske odrednice emocionalne regulacije mlađih adolescenata

Author(s): Ivana Macuka
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju

Author(s): Ana Slišković | Darja Maslić Seršić | Irena Burić
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
Uloga nekih obiteljskih čimbenika u pojavi nasilja među djecom

Author(s): Tena Velki
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
Razlike u ljubomori između muškaraca i žena: provjera evolucijske hipoteze i hipoteze uvjerenja

Author(s): Irena Pavela | Nataša Šimić
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
Constructing Emotion

Author(s): Lisa Feldman Barrett
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
South and North: DIF Analyses of University-Student Responses to the Emotional Skills and Competence Questionnaire

Author(s): Bo Molander | Stefan Holmström | Vladimir Takšić
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Emotional Intelligence as Assessed by Situational Judgment and Emotion Recognition Tests: Building the Nomological Net

Author(s): Carolyn MacCann | Nicola Pearce | Richard D. Roberts
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Vocabulary of Emotions Test (VET): A Cross-cultural Validation in Portuguese and Croatian Contexts

Author(s): Ana Costa | Luisa Faria | Vladimir Takšić
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Self-reported Emotional and Social Intelligence and Empathy as Distinctive Predictors of Narcissism

Author(s): Lara Delič | Petra Novak | Jan Kovačič | Andreja Avsec
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Visual Working Memory Capacity for Emotional Facial Expressions

Author(s): Domagoj Švegar
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Interakcija nastavnik-učenik: Teorije i mjerenje

Author(s): Slavica Šimić Šašić
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Odnos crta ličnosti i stavova prema radu i organizaciji s odgovornim organizacijskim ponašanjem

Author(s): Nada Krapić | Sanda Pletikosić | Nina Grabar
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji

Author(s): Barbara Rončević Zubković
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Strategije emocionalne regulacije u ispitnim situacijama: Doprinosi osobina ličnosti, kognitivnih procjena i ispitnih emocija

Author(s): Irena Burić | Izabela Sorić | Zvjezdan Penezić
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s odgovornim organizacijskim ponašanjem

Author(s): Nada Krapić | Sanda Pletikosić | Nina Grabar
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Primjena teorije vrijednosti i očekivanja u kontekstu odabira učiteljske profesije

Author(s): Iris Marušić | Ivana Jugović | Tea Pavin Ivanec
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Personality Traits and Social Desirability as Predictors of Subjective Well-being

Author(s): Andreja Brajša-Žganec | Danijela Ivanović | Ljiljana Kaliterna Lipovčan
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona