Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Acta Geologica Slovaca

ISSN: 1338--0044
Publisher: Comenius University in Bratislava


ADD TO MY LIST
 
Polyphase deformation of the cover sequence and granitic rocks of the Zobor part of the Tribeč Mts. PDF available

Author(s): Rudolf Lénárt | Jozef Hók
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2013
Brachypotherium cf. brachypus and Lartetotherium sp. (Rhinocerotidae, Perissodactyla, Mammalia) from the Middle Miocene Dúbravka-Pole site (western Slovakia) PDF available

Author(s): Júlia Zervanová | Martin Sabol | Natália Hudáčková-Hlavatá | Peter Holec
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2013
Mineral and geochemical characterization of advance argillic alteration of the Biely vrch Au-porphyry deposit, Slovakia – DVE-10 and DVE-51 boreholes PDF available

Author(s): Michal Jánošík | Peter Uhlík | Mária Čaplovičová | Jana Madejová | Ľubica Puškelová
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2013
Speleogenesis of the Havranická Cave as an important phenomenon of the Plavecký Karst (Malé Karpaty Mts.) PDF available

Author(s): Tomáš Lánczos | Alexander Lačný | Michal Jánošík | Zuzana Feketeová
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2013
Evolution of chemical composition and quality of groundwater in the Quaternary body SK1000600P in the Danube Basin PDF available

Author(s): Barbora Šutarová | Renáta Fľaková | Zlatica Ženišová | Anna Patschová | Boris Bodacz | Roman Gavuliak
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2013
Stability assessment of Bojničky landslide area based on geophysical ERT and geodetic GNSS measurements PDF available

Author(s): Lenka Petrýdesová | René Putiška | Pavel Liščák
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Devínska Kobyla – a window into the Middle Miocene shallow-water marine environments of the Central Paratethys (Vienna Basin, Slovakia) PDF available

Author(s): Matúš Hyžný | Natália Hudáčková | Radoslav Biskupič | Samuel Rybár | Tomáš Fuksi | Eva Halásová | Kamil Zágoršek | Michal Jamrich | Peter Ledvák
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Characterisation of bentonite from Hliník nad Hronom deposit (Jastrabá Formation of the Štiavnica stratovolcano, Western Carpathians) PDF available

Author(s): Peter Uhlík | Martin Jánošík | Ivan Kraus | Martin Pentrák | Mária Čaplovičová
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Sodium sulphate crystallization influence on intergranular destruction of Thassos marble PDF available

Author(s): Peter Ružička | Tatiana Durmeková | Miroslav Hain | Mária Čaplovičová | Ľubomír Bágeľ | Peter Bačík | Marián Putiš
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Crocodylian and turtle finds from the Early Miocene of the Baňa Dolina Mine in Veľký Krtíš (Slovakia) PDF available

Author(s): Andrej Čerňanský | Csaba Tóth | Juraj Šurka
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Decorative stones of Slovakia – an overview and the quality assessment PDF available

Author(s): Michal Majdán
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Laboratory simulation of temperature changes by insolation and fire and their influence on physical properties of travertines PDF available

Author(s): Zuzana Kompaníková | Ján Vlčko | Martin Brček | Jana Michňová
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2012
Chemical composition and microbiological profile of karst water in the Krásnohorská Cave (Silická plateau, Slovak Karst) PDF available

Author(s): Dagmar Haviarová | Milan Seman | Jaroslav Stankovič | Renáta Fľaková | Zlatica Ženišová
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2012
Study the change of thermophysical properties of natural stone in the conditions of cyclic freezing PDF available

Author(s): Ivana Šimková | Vladimír Greif | Zuzana Kompaníková | Martin Brček
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2012
Historical and geochemical outlines of the oil-gas seepage near Turzovka town; Flysch belt, NW Slovakia PDF available

Author(s): Ján Milička | Juraj Macek
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2012
Lower Cretaceous paleokarst in a klippe of the Czorsztyn Succession north of Zázrivá (Pieniny Klippen Belt, Orava Sector, northern Slovakia) PDF available

Author(s): Miroslava Jamrichová | Štefan Józsa | Roman Aubrecht | Ján Schlögl
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2012
Contribution to analysis of time courses of radon volume activity in soil air PDF available

Author(s): Andrej Mojzeš | René Putiška
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2012
Morfológia rozhrania kvartér/neogén v oblasti Bratislavy PDF available

Author(s): Michal Šujan
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Stanovenie koeficienta drsnosti puklín (JRC) metódou blízkej digitálnej fotogrametrie PDF available

Author(s): Vladimír Greif | Tomáš Drotár
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika) PDF available

Author(s): Aleš Havlín | Martin Bednarik | Barbora Magulová | Ján Vlčko
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Inovatívne prístupy vo výučbe geológie na základných školách PDF available

Author(s): Lenka Birčáková
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Distribúcia teploty, jej režim a hĺbkový dosah v travertínovom masíve podložia Spišského hradu PDF available

Author(s): Martin Brček | Ján Vlčko | Zuzana Kompaníková | Vladimír Greif | Tatiana Durmeková
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Vznik a vývoj klenbovej štruktúry Cerovej vrchoviny PDF available

Author(s): Jozef Hók | Rastislav Vojtko | Igor Slaninka
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Distribúcia potenciálne toxických prvkov v riečnych sedimentoch na lokalitách opustených Sb ložísk Dúbrava a Medzibrod (Nízke Tatry) PDF available

Author(s): Marián Petrák | Vladimír Čavajda | Peter Šottník
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
The durability of Božanov sandstone – simulation of Prague winter climatic conditions PDF available

Author(s): Kateřina Kovářová
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Fault kinematics and palaeostress analysis in the Butkov quarry (Manín Unit, Western Carpathians) PDF available

Author(s): Viera Šimonová | Dušan Plašienka
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Water contamination by antimony and arsenic at the Čučma abandoned deposit (Slovenské rudohorie Mts.) PDF available

Author(s): Renáta Fľaková | Zlatica Ženišová | Ivana Ondrejková | David Krčmář | Ivan Galo
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Geochemical indicators of hydrogeologically isolated structures in the Danube Basin; implications for potential gas storage objects PDF available

Author(s): Tomáš Lánczos | Ján Milička | Miroslav Pereszlényi
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
The Middle Austro-Alpine Sieggraben structural complex – new data on geothermobarometry PDF available

Author(s): Ján Kromel | Marián Putiš | Peter Bačík
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Monitoring of travertine changes resulting from thermal load PDF available

Author(s): Zuzana Kompaníková | Tatiana Durmeková | Ján Vlčko | Martin Brček | Miguel Gómez-Heras
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Soft-sediment deformation structures in the Upper Miocene deltaic sequence of the Lake Pannon (Vienna Basin) PDF available

Author(s): Dušan Starek | Radovan Pipík
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Usability analysis of bottom sediments from the Slnečné jazerá Lakes in Senec PDF available

Author(s): Renáta Adamcová | Juraj Miškolczi | Tatiana Durmeková | Martin Bednarik | Inge Wimmer-Frey | Martin Valter
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Shear deformation analysis in granite of the Tribeč Mts. (Western Carpathians) PDF available

Author(s): Rudolf Lénárt | Jozef Hók
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Modelling of groundwater runoff parameters development in different geological conditions PDF available

Author(s): Andrej Machlica | Miriam Fendeková | Marián Fendek
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil