Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Polish Journal of Cardiology

ISSN: 1507--5540
Publisher: Cornetis


ADD TO MY LIST
 
Znaczenie przedszpitalnego EKG u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego - co nowego w piśmiennictwie? PDF available

Author(s): Filip M. Szymański | Marcin Grabowski | Robert Rudowski
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Krwiak śródścienny aorty - jedna z postaci ostrego zespołu aortalnego PDF available

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Maciej Strączyński
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Ciśnienie tętnicze krwi u zdrowych, młodych osób dorosłych w obserwacji 12-miesięcznej PDF available

Author(s): Łukasz J. Krzych | Jan E. Zejda
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy PDF available

Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy PDF available

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Nietypowa przyczyna omdleń - borelioza serca PDF available

Author(s): Małgorzata Morawska | Anetta Bartczak | Zbigniew Deroń | Juliusz Kamerys | Tomasz Rechciński
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Dynamika progresji procesu miażdżycowego w tętnicach wieńcowych PDF available

Author(s): Jacek Morka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Niepożądane działania sercowo-naczyniowe sterydów anabolicznych PDF available

Author(s): Michał Mączewski | Stanisław M. Piłkowski | Artur Mamcarz
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Duża, ruchoma struktura w jamie prawego przedsionka - czy może sprawić trudności diagnostyczne w czasie badania echokardiograficznego? PDF available

Author(s): Joanna Gierach | Iwona Świątkiewicz | Marek Woźnicki | Maciej Chojnicki | Roland Fiszer | Jacek Kubica
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Otyłość jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych PDF available

Author(s): Justyna Domienik | Piotr Pruszczyk
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007) PDF available

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Przemysław Oszukowski | Grzegorz Krasomski | Jan Wilczyński | Ewa Gulczyńska | Andrzej Sysa | Henryk Tchórzewski
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Metody przezskórne leczenia niedomykalności zastawki mitralnej PDF available

Author(s): Tomasz Siminiak | Maciej Mączyński
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia PDF available

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Pęknięcie serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego - doświadczenia własne i przegląd literatury PDF available

Author(s): Marek Bronisz | Agata Bronisz | Piotr Nowakowski | Krystyna Szymkowiak | Piotr Rozentryt | Łucja Oleśkowska
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Nowe badania kliniczne - sprawozdanie z sesji Hotline Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wiedeń, 1-5.09.2007 r. PDF available

Author(s): Aleksandra Jasińska | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Charakterystyka lęku u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej PDF available

Author(s): Alicja Nasiłowska-Barud | Andrzej Wysokiński
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe działania fibratów PDF available

Author(s): Anetta Undas
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Ocena przeciwpłytkowego działania aspiryny wśród pacjentów po zawale serca leczonych PCI w obserwacji półrocznej - wyniki wstępne PDF available

Author(s): Marta Kamińska | Joanna Osada | Milena Dąbrowska | Janusz Kłoczko | Karol Kramkowski | Włodzimierz J. Musiał
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Wczesny wypis po plastyce naczynia wieńcowego. Czy jest bezpieczny i powinien być zalecany? PDF available

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Wybrane polimorfizmy genetyczne w układzie krzepnięcia a ryzyko zawału serca PDF available

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Kinga Szydziak-Zwierzyńska
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Sprawozdanie z XII Kongresu International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ateny, 7-9.06.2007 r. PDF available

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Zastosowanie angiografii ilościowej i ultrasonograf ii wewnątrznaczyniowej w ocenie zmian granicznych w tętnicach wieńcowych PDF available

Author(s): Grzegorz Jan Horszczaruk | Janusz Kochman | Joanna Wilczyńska | Filip Diks | Marek Roik | Zenon Huczek | Grzegorz Opolski
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Nowości w obrazowaniu - Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wiedeń, 1-5.09.2007 r. PDF available

Author(s): Barbara Uznańska | Łukasz Chrzanowski
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Dwuujściowa zastawka mitralna. Dwa przypadki o odmiennym przebiegu klinicznym PDF available

Author(s): Andrzej Wojtarowicz | Edyta Płońska-Gościniak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Obserwacja roczna chorej z masywnym zatorem tętnicy płucnej leczonym trombolitycznie w czasie ciąży PDF available

Author(s): Jerzy Przegaliński | Janusz Kudlicki | Andrzej Tomaszewski | Tomasz Zapolski | Andrzej Wysokiński | Adam Tarkowski | Elżbieta Czekajska-Chehab
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Czynniki ryzyka zgonu w świeżym zawale serca po dotarciu chorego do oddziału kardiologii interwencyjnej - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Marzenna Zielińska | Michał Kacprzak | Ewa Krekora | Jan Henryk Goch
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Czy hiperhomocysteinemia jest rzeczywiście czynnikiem ryzyka miażdżycy? PDF available

Author(s): Radosław Grabysa
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Relacja z Kongresu "Heart Failure 2007". Hamburg, 9-12.06.2007 r. PDF available

Author(s): Renata Główczyńska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Antracykliny z perspektywy kardiologa PDF available

Author(s): Beata Kierzkowska | Justyna Kłobusińska | Jerzy Stańczyk
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Rola ablacji w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków PDF available

Author(s): Marcin Fiutowski | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Rewaskularyzacja u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory serca PDF available

Author(s): Andrzej Bochenek | Maria Trusz-Gluza | Michał Krejca | Anna Musialik-Rybicka
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Pęknięcie pętli drucianych zespalających mostek bez cech infekcji i niestabilności mostka u pacjenta po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki mitralnej PDF available

Author(s): Maciej Rachwalik | Michał Szłapka | Anna Goździk | Wojciech Kustrzycki
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Sprawozdanie z 76 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Helsinki, 10-13.06.2007 r. PDF available

Author(s): Anna Kabłak-Ziembicka
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki PDF available

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Wazodylatacja indukowana przepływem a czynniki ryzyka u chorych z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych w koronarografii PDF available

Author(s): Katarzyna Mizia-Stec | Zbigniew Gąsior | Magdalena Mizia | Maciej Haberka | Klaudia deszczyk | Wojciech Skiba | Daniel Jakubowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Rola biomarkerów w ocenie ryzyka ostrych zespołów wieńcowych PDF available

Author(s): Anna Hrynkiewicz | Marcin Grabowski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Polimorfizm -455G/A fibrynogenu jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca PDF available

Author(s): Krzysztof Chiżyński | Tadeusz Pietrucha
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Echokardiograficzna ocena odkształcenia lewej komory przy zastosowaniu techniki doplera tkankowego oraz śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking) PDF available

Author(s): Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Aleksandra Jasińska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Nagła śmierć sercowa: jak zapobiegać? PDF available

Author(s): Maria Trusz-Gluza | Artur Filipecki | Krystian Wita
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Farmakologiczne leczenie otyłości u dorosłych PDF available

Author(s): Sławomir Surowiec | Piotr Jankowski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Adiponektyna w chorobie wieńcowej - przegląd piśmiennictwa PDF available

Author(s): Szymon Tuchacz | Marcin Gruchała | Joanna Karbowska | Zdzisław Kochan | Wojciech Sobiczewski | Andrzej Rynkiewicz
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Sprawozdanie z Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej Euro PCR 2007. Barcelona, 22-25.05.2007 PDF available

Author(s): Łukasz Figiel | Jan Z. Peruga
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Choroby górnych dróg oddechowych jako niedoceniona przyczyna zaburzeń rytmu serca u dzieci PDF available

Author(s): Barbara Wójcicka-Urbańska | Paweł L. Chmielik | Beata Kucińska | Bożena Werner
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Postępowanie u chorych z wadą mitralną serca PDF available

Author(s): Wiesława Tracz | Agata Leśniak-Sobelga | Maria Olszowska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Analiza bezpieczeństwa i skuteczności angioplastyki tętnicy nerkowej w różnych stanach klinicznych PDF available

Author(s): Robert Juszkat | Katarzyna Kostka-Jeziorny | Anna Posadzy-Małaczyńska | Fryderyk Pukacki | Andrzej Tykarski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Nagła śmierć sercowa: jak przewidywać? PDF available

Author(s): Maria Trusz-Gluza | Artur Filipecki | Krystian Wita
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2007
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil