Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Neerlandistiek.nl

ISSN: 1567--6633
Publisher: Igitur


ADD TO MY LIST
 
Lezen = voelen

Author(s): Brandsma, Frank
Volume: 2012
Year: 2012
Taal, gevoel en effect

Author(s): Foolen, Ad
Volume: 2012
Year: 2012
Zonder gevoel geen taal

Author(s): Berkum, Jos J.A. van
Volume: 2012
Year: 2012
Fouten tellen. De invloed van de dichtheid van dt-fouten op de lezerswaardering

Author(s): Frank Jansen | Ellen de Roo
Volume: 2012
Year: 2012
Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd

Author(s): Kazartsev, Evgeny
Volume: 2010
Year: 2010
Nooit in ruste. De bewogen middeleeuwen van Herman Pleij

Author(s): Brinkman, Herman
Volume: 2009
Year: 2009
Oude en nieuwe filologie bij Herman Pleij

Author(s): Brinkman, Herman
Volume: 2009
Year: 2009
Vondels 'Aenleidinge'. Polyfonie en dialogisme

Author(s): Jansen, Jeroen
Volume: 2009
Year: 2009
Nooit in ruste. De bewogen middeleeuwen van Herman Pleij. Lezingen mini-symposium 29 februari 2008

Author(s): Brinkman, Herman | Janssens, Jef | Ramakers, Bart
Volume: 2009
Year: 2009
'Literatuur is overal.' Tekst en context in het werk van Herman Pleij

Author(s): Ramakers, Bart
Volume: 2009
Year: 2009
Voor jou. Over ‘Baard’ van Jan-Willem Anker

Author(s): Pols, Gijsbert
Volume: 2009
Year: 2009
Taal en gender in de advocatuur. Een stilistische analyse van pleidooien van vrouwelijke en mannelijke advocaten

Author(s): Oversteegen, Leonoor | Missioura, Olga
Volume: 2009
Year: 2009
Herman Pleij en de hoofse literatuur: een confrontatie

Author(s): Janssens, Jef
Volume: 2009
Year: 2009
Zet je schrap. Dood vogeltjes grensverkeer (2006)

Author(s): Sonnenschein, Johan
Volume: 2009
Year: 2009
Betrouwbaarheid bij het meten van toonhoogtebereik

Author(s): Ouden, Hanny den | Terken, Jacques | Wijk, Carel van | Noordman, Leo
Volume: 2008
Year: 2008
Meer over negatief meer reactie op Piet Paardekooper[06.02]

Author(s): Corver, N.F.M.
Volume: 2007
Year: 2007
Taal en geweld in enkele bijbelse treurspelen van Joost van den Vondel

Author(s): Noak, Bettina
Volume: 2007
Year: 2007
Het New Historicism: de reddende engel? Bilderdijk als casus

Author(s): Jensen, Lotte
Volume: 2007
Year: 2007
Literatuur als systeem

Author(s): Koppenol, Johan
Volume: 2007
Year: 2007
Poëzie en proza: de poëtische en epische functie

Author(s): Smulders, W.H.M.
Volume: 2007
Year: 2007
Ordeningsprincipes in poëzie. Periodisering, paradigma en syntagma

Author(s): Cassiers, Johanna
Volume: 2007
Year: 2007
Voorbij de twee culturen? Een inleiding bij Cognitie & literatuur

Author(s): Roder, J.H. de
Volume: 2007
Year: 2007
Postmodernisme: van proza naar poëzie, en terug

Author(s): Raat, G.F.H.
Volume: 2007
Year: 2007
Over het onderzoek naar leven en werk van Louis Couperus

Author(s): Oosterholt, Jan
Volume: 2007
Year: 2007
Vlaamse meesters. Vergi, Rose, Aiol, en anderen.

Author(s): Driel, J.M. van
Volume: 2007
Year: 2007
Flapteksten. Een verkennend onderzoek

Author(s): Beekman, Klaus
Volume: 2007
Year: 2007
Enkele notities over literaire kritiek en het internet

Author(s): Brems, Elke
Volume: 2007
Year: 2007
Reisliteratuur tussen representatie en identiteit

Author(s): Huigen, Siegfried
Volume: 2007
Year: 2007
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona