Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geoforum Perspektiv

ISSN: 1601--8796


ADD TO MY LIST
 
Danmark som geografisk kompetencenation set i et kommunalt perspektiv

Author(s): Torben Scharla Nielsen | Jesper Skovdal Christiansen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Aalborg Universitet og de fremtidige uddannelsestilbud indenfor Geoinformatik

Author(s): Lars Bodum | Carsten Jahn Hansen | Michael Tophøj Sørensen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
En kortproducents syn på Danmark som geografisk kompetencenation

Author(s): Søren Buch | Laurids Rolighed Larsen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Leder - Danmark som GI-kompetencenation

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Bring nyeste GI-teknologier i spil

Author(s): LinePer Knudsen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
GI-kompetence-, videns- samt medarbejderbehov i et rådgivende firma

Author(s): Eli Skop
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Kan vi det, der skal til ? - Behov og produktion af GI-viden i Danmark

Author(s): Hans Skov-Petersen | Thomas Balstrøm | Henrik Meilby | Jesper Skovdal Christiansen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
GIS og geografisk information på VIA University College

Author(s): Lars Fredensborg Matthiesen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Er det offentlige Danmark parat til geografisk baseret digital forvaltning ?

Author(s): Henning Sten Hansen | Lise Schrøder | Line Hvingel | Jesper Skovdal Christiansen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Er du klar til fremtidens klima?

Author(s): Steffen Svinth | Bodil Harder
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Flybåren termografisk kortlægning og varmetabskortlægning

Author(s): Peter Knudsen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Oversvømmelser – er vi parate?

Author(s): Peter A. Klagenberg | Per Sørensen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
MapMyClimate – Videnskab og borgerinddragelse

Author(s): Anders Christian Erichsen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Illustration af fremtidens arealanvendelse til energiafgrøder på landskabsskala i et GIS

Author(s): Ann-Sofie Richardt
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Leder - GIS, geokommunikation og klimaforandringer

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Global klimaovervågning med GNSS

Author(s): Finn Bo Madsen | Shfaqat Abbas Kahn | Jens Emil Nielsen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Hydrologiske konsekvenser af historiske og fremtidige klimatiske ændringer i Vestjylland

Author(s): Ida B. Karlsson | Torben O. Sonnenborg | Karsten Høgh Jensen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Biologisk specialiseret GIS til beskrivelse af artsrigdom

Author(s): Bjørn Hermansen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmar

Author(s): Kerstin Geitner | Helle Torp Christensen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Kort og godt om skove

Author(s): Thomas Nord-Larsen | Annemarie Bastrup-Birk
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Leder - Naturforvaltning

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Brug af GPS til forståelse af krondyrs adfærd og præferencer

Author(s): Carsten Riis Olesen | Torben Lynge Madsen | Hans Skov-Petersen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Overblik over invasive arter - en god økonomisk beslutning

Author(s): Flemming Christensen | Christian Tøttrup
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Registrering af gydegravninger med håndholdt GPS

Author(s): Merete Hvid Dalnæs | Estrid Ryberg | Jesper Thykjær Andersen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

Author(s): Lasse Møller Jensen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Kommunikation på rette sted - observationer og holdninger

Author(s): Mikkel Buhelt | Hans Ravnkjær Larsen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Placering af et nyt og moderne hospital - set i et GIS-kommunikativt perspektiv

Author(s): Inge Flensted
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Turistkort som geografisk kommunikation

Author(s): Niels Chr. Nielsen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Heritage 4.0 - Et 4D system til digital håndtering af kulturarv

Author(s): Bernhard Snizek | Thorbjørn König
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Interaktive kort som journalistisk redskab

Author(s): Jesper Ishøj
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Leder - GIS og kommunikation

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
GIS er et kommunikationsmiddel

Author(s): Lars Brodersen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Geografisk kommunikation i Web 2.0 æraen

Author(s): Sik Cambon | Jan Juul Jensen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Kan GIS bruges til visualisering af koknkurrence mellem transportmidler ?

Author(s): Jacob Kronbak
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
GIS og bustrafik

Author(s): Mette Haugsted Johansen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
AIS i Farvandsvæsenet - en hjælp til den maritime trafik

Author(s): Jakob Bang | Charlotte Bjerregaard
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Rejseplanen fra dør til dør

Author(s): Birgitte Lomholt Woolridge | Peter Lindahl
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Brugerundersøgelser med GPS, Eksempler fra parkundersøgelser i Aalborg

Author(s): Thomas Sick Nielsen | Henrik Harder | Peter Bro | Anders Kvist Simonsen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Danskernes transport - hvor meget, hvordan, hvornår og hvor henne ?

Author(s): Carsten Jensen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Anvendelse af GIS i Banedanmark

Author(s): Morten Bredsgaard Andersen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Leder - GIS, transport og trafik

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Automatisk passageropregning hos DSB S-Tog

Author(s): Rasmus Dyhr Frederiksen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
GIS og geodata i sundhedsforskning

Author(s): Rikke Baastrup
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Danmark kan lære meget af USA på området GIS og sundhed

Author(s): Ulla Skjeldbo | Anne Buch-Larsen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Planlægningsredskaber for sundhedsydelser

Author(s): Kamilla Bolt
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Leder - GIS og geodata i sundhedssektoren

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Sundhedsplanlægning i Ghana - den rumlige dimension

Author(s): Richard Kofie | Lasse Møller-Jensen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona