Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse

ISSN: 1603--5518


ADD TO MY LIST
 
Netstøtte til undervisning i naturvidenskab

Author(s): Jens Josephsen
Volume: 4
Issue: 9
Year: 2006
IT-strategi - en didaktisk udfordring

Author(s): Lillian Madsen
Volume: 4
Issue: 9
Year: 2006
Tema nr. 9, 2006

Author(s): Simon Heilesen
Volume: 4
Issue: 9
Year: 2006
Evaluering for læring

Author(s): Bent B. Andresen
Volume: 4
Issue: 9
Year: 2006
Virtuelle portfolier som bedømmelses- og læringsredskab

Author(s): Annette Skov | Lennart Björneborn
Volume: 4
Issue: 9
Year: 2006
Formativ og summativ evaluering på nettet. Om erfaringer og tendenser

Author(s): Simon B. Heilesen
Volume: 4
Issue: 9
Year: 2006
Fagkultur og organisation som jokere - efteruddannelse af blandede målgrupper

Author(s): Birgitte Norlyk
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Hvordan bliver studerende aktive i fjernundervisning?

Author(s): Anita Monty | Carsten Smith Olsen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Kronik: Har vi råd til at være kameler?

Author(s): Dorthy Rasmussen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Læring i netbaseret uddannelse i det danske forsvar

Author(s): Carla Tønder Jessing | Henrik Rander
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
E-læring - overvejelser om kursusplanlægning og kursusudvikling

Author(s): Pia Larsen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Efter- og videreuddannelsesaktiviteter på FSKK på CBS

Author(s): Henrik Køhler Simonsen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Tema nr. 8, 2006

Author(s): Sanne Almeborg | Tom Nyvang
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Undervisning - forventninger og fortolkning

Author(s): Helle Mathiasen | Tina Bering Keding
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Aspekter ved indførelsen af webbaseret læring i tandlægers efteruddannelse

Author(s): Per Deleuran
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2006
Lær Dansk på Nettet!

Author(s): Karen M. Lauridsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Kvantitet i kvaliteten

Author(s): Lene Schøsler | Bente Maegaard
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum

Author(s): Lone Ambjørn
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer

Author(s): Karen Harbo | Helle Stenholt
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
MULINCO - korpusplatform til sprog- og oversættelsesstudier

Author(s): Bente Maegaard | Lene Offersgaard | Ken Farø | Xavier Lepetit | Costanza Navarretta | Johan Pedersen | Claus Povlsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Brug af et content management system i sprog- og kommunikationsundervisningen

Author(s): Lill Ingstad | Henrik Køhler Simonsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Underviserens roller fra centrum til periferi

Author(s): Hanne Leth Andersen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Refleksioner over udarbejdelse af test i Blackboard

Author(s): Annelise Grinsted
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Erfaringer med e-læring i medicinsk engelsk. Udvikling af værktøjer til e-læring

Author(s): Morten Pilegaard
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Onlineøvelser i udtaleundervisningen

Author(s): Christian Jensen | Inger Mees
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Online test, selvevaluering og læring - hvem hjælper vi med e-læring?

Author(s): Helle Lykke Nielsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Oslo Interactive English - om bruk av tekstkorpora i språkundervisning

Author(s): Signe Oksefjell Ebeling | Hilde Hasselgård
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Tema nr. 7, 2006

Author(s): Signe Hvid Maribo | Ole Lauridsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2006
Implementering af e-læring på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

Author(s): Hans J. Lundager Jensen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2005
Mindre fremmøde, større aktivitet, højere kvalitet

Author(s): Bodil Bruun | Susanne Hjorth Hansen | Jakob Ousager
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2005
Implementering af e-læring ved danske universiteter

Author(s): Jens Dørup | Jørgen Gomme | Ambrosia Hansen | Birgitte Heiberg
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2005
Tema nr. 6, 2005

Author(s): Jørgen Gomme | Ambrosia Hansen | Jens Dørup | Birgitte Heiberg
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2005
Forskningsbiblioteket i nye læreprocesser

Author(s): Claus Rosenstand | Maj Rosenstand | Bo Hvass Pedersen | Niels-Henrik Gylstorff
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2005
Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Author(s): Keld Bødker | Morten Hertzum | Jens K. Pors
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Internet-telefoni i fjernundervisning

Author(s): Jacob Thommesen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Brug at internettet til støtte for samarbejde og videndeling

Author(s): Jens Dørup
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Farvel til den ”privatpraktiserende” lærer?

Author(s): Simon B. Heilesen | Jørgen Lerche Nielsen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Tema nr. 5, 2005

Author(s): Simon Heilesen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Forsker og blogger: webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj

Author(s): Lisbeth Klastrup
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Proaktive underviserværktøjer - en støtte for proaktive undervisere i e-læringsmiljøer

Author(s): Rikke Ørngreen | Karin Levinsen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
Et naturligt redskab? - Om temaet ”Videndeling og samarbejde på nettet”

Author(s): Simon B. Heilesen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2006
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona