Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Methis : Studia humaniora Estonica

ISSN: 1736--6852
Publisher: University of Tartu and Estonian Literary Museum


ADD TO MY LIST
 
Omaeluloolisus nullindatel / Estonian Life Writing of the 2000s as a Continuity Over the Post-Soviet Period

Author(s): Leena Kurvet-Käosaar | Rutt Hinrikus
Volume: 8
Issue: 11
Year: 2013
Timotheus Vermeuleni ja Robin van der Akkeri metamodernism

Author(s): Piret Viires
Volume: 8
Issue: 11
Year: 2013
Märkmeid metamodernismist

Author(s): Timotheus Vermeulen | Robin van den Akker
Volume: 8
Issue: 11
Year: 2013
Digimodernistlik eesti kirjanik / The Digimodernist Estonian Writer

Author(s): Piret Viires
Volume: 8
Issue: 11
Year: 2013
Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse

Author(s): Piret Viires | Priit Kruus
Volume: 8
Issue: 11
Year: 2013
The Politics of Royalties in Estonia During the Stalinist Era PDF available

Author(s): Eve Annuk
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2011
Juhan Liiv and Young Estonia PDF available

Author(s): Jüri Talvet
Volume: 1
Issue: 1-2
Year: 2008
On Ridala’s Iconics in the context of Symbolist Aesthetics PDF available

Author(s): Ülar Ploom
Volume: 1
Issue: 1-2
Year: 2008
A Century Later: What Young Estonia Did – and What it Did Not Do PDF available

Author(s): Cornelius Hasselblatt
Volume: 1
Issue: 1-2
Year: 2008
In Quest of the Meaning of Young Estonia: Old and New Reflections PDF available

Author(s): Jüri Kivimäe
Volume: 1
Issue: 1-2
Year: 2008
Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?

Author(s): Anne Lange | Daniele Monticelli
Issue: 9/10
Year: 2012
Tõlkelugu ja kultuurimälu / Translation History and Cultural Memory

Author(s): Elin Sütiste
Issue: 9/10
Year: 2012
Noore Ain Kaalepi kirjad Marta Sillaotsale Nõmmele Valguse tänavale

Author(s): Katiliina Gielen
Issue: 9/10
Year: 2012
Tõlkeloo arvukad dimensioonid

Author(s): Hannu K. Riikonen
Issue: 9/10
Year: 2012
Maria Tymoczko angažeeritud tõlketeadus

Author(s): Anne Lange | Miriam Anne McIlfatrick-Ksenofontov
Issue: 9/10
Year: 2012
Tõenäolisus ja motivatsioon

Author(s): Gerard Genette
Issue: 8
Year: 2011
Saateks

Author(s): Marin Laak
Issue: 8
Year: 2011
Romaanist ja rahvusest postkolonialismi diskursuses.

Author(s): Tiina Ann Kirss
Issue: 8
Year: 2011
Moe fenomen. The Phenomenon of Fashion

Author(s): Ines Piibeleht
Issue: 8
Year: 2011
David Chioni Moore’ i vaated nõukogude postkolonialismile.

Author(s): Epp Annus
Issue: 7
Year: 2011
Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile.

Author(s): Tiina Saluvere
Issue: 7
Year: 2011

Mănăstirea Frăsinei
Manastirea Frasinei

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland