Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Lähivõrdlusi. Lähivertailuja

ISSN: 1736--9290
Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing


ADD TO MY LIST
 
Tekstisisesed seosed eesti keele kui teise keele lugemistestis: mõõtmisvahendi valiidsus

Author(s): Tiina Kikerpill | Ülle Türk
Volume: 23
Year: 2013
Leksikaalinen kompetenssi osana kielitaitoa

Author(s): Virpi Masonen
Volume: 23
Year: 2013
Lähdekielen vaikutus ja kielitaitotasot: paikallissijojen kehitys oppijansuomessa

Author(s): Keaty Siivelt | Sanna Mustonen
Volume: 23
Year: 2013
Viron kieli Sofi Oksasen romaanissa Kun kyyhkyset katosivat

Author(s): Maria Frick
Volume: 23
Year: 2013
Tuen muodot ja oppimisen mahdollisuudet suomen kielen verkkokurssilla

Author(s): Tuija Lehtonen
Volume: 23
Year: 2013
Keskialasaksalaiset tekijännimet vanhassa kirjasuomessa ja vanhassa kirjavirossa

Author(s): Kirsi-Maria Nummila
Volume: 23
Year: 2013
Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis

Author(s): Jarmo Harri Jantunen | Marjo Kumpulainen | Tanja Tammimies | Teemu Tokola
Volume: 23
Year: 2013
Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina

Author(s): Hanna-Ilona Härmävaara
Volume: 23
Year: 2013
Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta

Author(s): Pirkko Muikku-Werner
Volume: 23
Year: 2013
Minä sairaanhoitajana: tulevaisuuden minuudet motivaatiota muokkaamassa

Author(s): Aija Virtanen
Volume: 23
Year: 2013
Uudne metafoorne keelend: kas laen või diakroonilise arengu tulemus?

Author(s): Katre Õim | Asta Õim | Pirkko Muikku-Werner
Volume: 23
Year: 2013
Oppijansuomen kolligaatit ketjuuntuvissa verbirakenteissa

Author(s): Tanja Seppälä
Volume: 23
Year: 2013
Ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden paikallissijojen käytöstä

Author(s): Tuija Määttä
Volume: 21
Year: 2011
The acquisition of the Hungarian definite conjugation by learners of different first languages

Author(s): Péter Durst | Boglárka Janurik
Volume: 21
Year: 2011
Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine

Author(s): Raili Pool | Andriela Rääbis | Lea Jürgenstein
Volume: 21
Year: 2011
Millest räägivad eesti õppijakeele käändeasendused?

Author(s): Pille Eslon
Volume: 21
Year: 2011
Pohjoissaamen ja suomen kielen koloratiivikonstruktio vertailussa

Author(s): Marjatta Jomppanen
Volume: 21
Year: 2011
Mitä pitkittäistutkimus paljastaa edistyneiden suomenoppijoiden kielitaidosta?

Author(s): Kirsti Siitonen | Jenny Niemelä
Volume: 21
Year: 2011
Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist?

Author(s): Pille Eslon | Katre Õim | Annekatrin Kaivapalu | Reili Argus | Erika Matsak
Volume: 20
Year: 2010
Kielten sulautuminen suomen ja viron kontaktissa

Author(s): Helka Riionheimo
Volume: 20
Year: 2010
Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta?

Author(s): Annekatrin Kaivapalu | Pirkko Muikku-Werner
Volume: 20
Year: 2010
Imperatiiv ja konditsionaal ungari ja võrdlevalt eesti kõrvallauses

Author(s): Tiina Rüütmaa
Volume: 20
Year: 2010
Suomi-viro-koodinvaihto Facebookissa

Author(s): Maria Frick
Volume: 20
Year: 2010
Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti

Author(s): Ivar Sinimets
Volume: 20
Year: 2010
Adjektiivide tajumine ja õpetamine

Author(s): Heinike Heinsoo
Volume: 19
Year: 2010
Metalingvistiline teadlikkus võõrkeeleõppes: oma keel võõras peeglis

Author(s): Annekatrin Kaivapalu
Volume: 19
Year: 2010
Muutustest eesti keele grammatiliste käänete kasutamisel

Author(s): Pille Eslon
Volume: 19
Year: 2010
Võtke minust eesmärki! Monikielinen lapsi rakenteita yhdistämässä

Author(s): Hanna Jokela | Geda Paulsen
Volume: 19
Year: 2010
Tähelepanekuid soome ja eesti keele liitnimisõnadest

Author(s): Reet Kasik
Volume: 19
Year: 2010
Suomen monitahoinen possessiivisuffiksi ja suomenoppija

Author(s): Kirsti Siitonen | Manami Mizuno
Volume: 19
Year: 2010
Sanalla sanoen - ühe sõnaga?

Author(s): Juha-Matti Aronen | Margit Kuusk
Volume: 19
Year: 2010
Huomioita viron ja suomen paikallissijojen käytön eroista

Author(s): Eve Mikone
Volume: 19
Year: 2010
Morfologinen priming ja fraseologia vieraan kielen oppimisessa: korpustutkimus oppijansuomesta

Author(s): Jarmo Harri Jantunen | Sisko Brunni
Issue: 22
Year: 2012
Objekti ja tegevuse leksikaalne markeeritus eesti õppijakeeles

Author(s): Pille Eslon
Issue: 22
Year: 2012

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    

Mănăstirea Frăsinei
Manastirea Frasinei