Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GRANT journal

ISSN: 1805--0638
Publisher: Institute of Developing Politics


ADD TO MY LIST
 
Analýza vplyvu národnej značky na vnímanie značiek domácich producentov spotrebiteľmi v Slovenskej republike PDF available

Author(s): Jana Majerová | Katarína Zvaríková
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Vyrovnávanie sa so stresom a záťažovými situáciami terénnymi sociálnymi pracovníkmi PDF available

Author(s): Katarína Šiňanská | Veronika Šandlová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Cudzí jazyk ako sučasť odbornej prípravy na vykonávanie povolania PDF available

Author(s): Anna Horňáková
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Feedback influence to development of pedagogical competencies of doctoral students PDF available

Author(s): Jarmila Škrinárová | Dana Horváthová | Jolana Gubalová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Aplikácia projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch PDF available

Author(s): Darina Orbánová | Ľudmila Velichová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Používanie mozgu v biodromálnom meradle a v kontexte emócií PDF available

Author(s): Monika Máčajová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Integrácia obsahu primárneho vzdelávania s podporou digitálnych technológií PDF available

Author(s): Lucia Ficová | Katarína Žilková | Jana Majerčíková
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Rozvíjanie tvorivosti v procese edukácie z pohľadu študentov PDF available

Author(s): Zdenka Uherová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Effect of the αs1-, αs2-, β- and κ-casein genotypes on the milk production parameters in Czech goat dairy breeds PDF available

Author(s): Zuzana Sztankóová | Jana Rychtářová | Jitka Kyselová | Věra Mátlová | Miloslava Štipková | Jitka Matejíčková | Marie Marková
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Analýza technologie pro určování průhybové čáry mostních konstrukcí PDF available

Author(s): Rudolf Urban | Ondřej Michal
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Analysis of transactions related to cash flows in terms of activities of the entity PDF available

Author(s): Michal Ješš | Zuzana Juhászová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Postavenie Public relations v komunikačnej politike slovenských vysokých škôl PDF available

Author(s): Katarína Zvaríková | Jana Majerová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
"Suit the action to the word, the word to the action": teaching Shakespearean drama PDF available

Author(s): Ivona Mišterová
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání PDF available

Author(s): Martin Kaleja | Radek Krpec
Volume: 02
Issue: 01
Year: 2013
School strain as specific stressor for children with hyperkinetic syndrome PDF available

Author(s): Zdeňka Michalová | Ilona Pešatová
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
The Use of the P/E Ratio to Stock Valuation PDF available

Author(s): Radim Gottwald
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Deformácie výškovej budovy s uvážením vplyvu podložia PDF available

Author(s): Oľga Ivánková | Janka Kováčiková
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Innovative applications and the possibilities of diagnostics and play therapy in inclusive educational environment PDF available

Author(s): Renáta Polakovičová | Júlia Ivanovičová | Zuzana Babulicová
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Učitel mateřského jazyka a ICT – problém? PDF available

Author(s): Zuzana Pustinová
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Nástroje internetového marketingu a ich vplyv na imidž vybranej organizácie PDF available

Author(s): Radovan Bačík | Igor Fedorko | Richard Fedorko
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Špecifiká integrácie študentov so špecifickýmie edukačnými potrebami na vysokej škole PDF available

Author(s): Vladimíra Beliková | Hana Zelená | Zuzana Babulicová
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
University Faculty Development: Driven to succeed PDF available

Author(s): Morska Liliya
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Use of knowledge from performance management at public administration organisations PDF available

Author(s): Miroslav Hrnčiar | Zuzana Fabiánová
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Application of Laguerre functions to data compression PDF available

Author(s): Martin Tůma
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Prevence rizikového chování jako nutná součást předškolního vzdělávání PDF available

Author(s): Vladimíra Kocourková | Anna Šafránková
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
The laser beam welding of titanium grade 2 alloy PDF available

Author(s): Tomáš Kramár | Ivan Michalec | Pavel Kovačócy
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Studium genetické variability starokladrubských koní pomocí analýzy mitochondriální DNA PDF available

Author(s): Vladimíra Czerneková | Tomáš Kott | Ivan Majzlík
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Genetic polymorphism at the milk protein genes (CSN1S1, CSN2, and CSN3) in the Czech Sumava and Walachian sheep breeds PDF available

Author(s): Zuzana Sztankóová | Věra Mátlová | Jana Rychtářová
Volume: 01
Issue: 02
Year: 2012
Discrimination of neutron and photon signals using time and frequency domain data PDF available

Author(s): Moslem Amiri | Jaroslav Čechák | Zdeněk Matěj
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Možnosti stanovení součinitele tepelné vodivosti u keramických zdicích tvarovek PDF available

Author(s): Jiří Zach | Jitka Hroudová
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
From green bodies to green people: A long way to understanding symbiosis PDF available

Author(s): Josef Lhotský
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Price and marketing pricing strategies in Slovak retail

Author(s): Jaroslava Gburová | Radovan Bačík
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Analýza vzdelávacích potrieb seniorov v oblasti zdravotnej výchovy PDF available

Author(s): Drahomíra Gracová
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Účinky vetra na ľahké haly s valcovými strechami PDF available

Author(s): Olga Hubová
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Modelování volatility akciového indexu FTSE 100 PDF available

Author(s): Adam Borovička
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Modifikace plazmou nanášených NiCrAlY povlaků PDF available

Author(s): Veronika Řičánková | Ladislav Čelko | Lenka Klakurkova | Jiří Švejcar
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Môže byť spolupráca v oblasti menovej politiky pre krajinu kontraproduktívna? PDF available

Author(s): Monika Kelemenová
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
The finality of arbitral awards in the public international law PDF available

Author(s): Ivan Cisár | Slavomír Halla
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Podpora podnikavosti v prostredí stredných škôl PDF available

Author(s): Milan Štúr | Veronika Horňáková | Jana Petnuchová
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Základové dosky rodinných domov v zámrznej hĺbke - nové konštrukčné riešenia PDF available

Author(s): Róbert Rudišin | Agnieszka Knoppik-Wróbel | Walter Scherfel
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Porovnanie domácich úloh zo slovenského jazyka vypracovaných v školských kluboch detí a v domácom prostredí PDF available

Author(s): Janette Gubricová | Monika Rybecká
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Analysis stability of brake related to squeal by finite element method PDF available

Author(s): Huynh Le Hong Thai, Phan Thanh Nhan
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012
Determinovanosť kompetencií sociálneho pedagoga a ich rozvoj v profesionálnej pRíprave počas univerzitného štúdia PDF available

Author(s): Štefan Chudý | Pavel Neumeister | Silvie Bělašková
Volume: 01
Issue: 01
Year: 2012

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland