Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Neuropsychiatria i Neuropsychologia

ISSN: 1896--6764
Publisher: Termedia Publishing House


ADD TO MY LIST
 
12th International Neuropsychoanalysis Congress „Neuropsychoanalysis: minding the body”

Author(s): Sławomir Murawiec
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Związek pomiędzy polimorfizmami pojedynczych nukleotydów genu oporności wielolekowej typu 1 a padaczką lekooporną

Author(s): Dominik Skalski | Beata Smolarz | Janusz Wendorff
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Problem współpracy w leczeniu chorych z zaburzeniami lękowymi

Author(s): Rafał Jaeschke | Marcin Siwek | Dominika Dudek
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Znaczenie układu glutaminergicznego w patogenezie i leczeniu zespołu obsesyjno-kompulsyjnego

Author(s): Małgorzata Wojtanowska-Bogacka | Janusz Rybakowski
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Zaburzenia teorii umysłu oraz empatii w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej

Author(s): Dawid Wiener | Marta Andrzejewska | Anna Bodnar | Janusz Rybakowski
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Percepcja krosmodalna

Author(s): Agnieszka Zydlewska | Anna Grabowska
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Figurative language impairment in aphasic patients

Author(s): Anna B. Cieślicka | Karolina Rataj | Dorota Jaworska
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Spice – „dopalacze” zawierające syntetyczne kannabinoidy

Author(s): Jakub Wojcieszak | Katarzyna Młódzik | Jolanta B. Zawilska
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Czy na pewno zespół Aspergera? – opis przypadku

Author(s): Agata Orzechowska | Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Krzysztof Zboralski | Joanna Mossakowska-Wójcik | Piotr Gałecki
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Zaburzenia języka, mowy i komunikacji w chorobie Parkinsona

Author(s): Adrian Piotr Krysiak
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Rola kinazy syntazy glikogenu 3β w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Author(s): Jan K. Nowak
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Neurobiologia percepcji ekspresji emocji twarzy

Author(s): Jan Jaracz
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Pamięć autobiograficzna – nowe dane

Author(s): Tomasz Maruszewski
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Grypa i infekcje grypopochodne a funkcje poznawcze

Author(s): Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Marian Macander | Piotr Gałecki
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Farmakoterapia w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Author(s): Anna Członkowska | Marcin Leśniak
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Stężenie BDNF w surowicy a nasilenie objawów depresji

Author(s): Jakub Filuś | Janusz Rybakowski
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Mefedron – „dopalacz” o działaniu psychostymulującym i sympatomimetycznym

Author(s): Jolanta B. Zawilska | Jakub Wojcieszak
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Zaburzenia funkcji poznawczych po operacjach chirurgicznych

Author(s): Krzysztof Warwas | Krzysztof Szwed | Alina Borkowska
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia rozpoznawania emocji u chorych na jadłowstręt psychiczny w okresie adolescencyjnym

Author(s): Monika Dmitrzak-Węglarz | Jan Jaracz | Agnieszka Słopień | Małgorzata Maciukiewicz | Andrzej Rajewski
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Subiektywna ocena własnej pamięci u osób z uszkodzeniem prawej lub lewej półkuli mózgu

Author(s): Ewa Małgorzata Szepietowska | Anna Kuzaka
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia poznawcze i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołu Fahra – opis przypadku

Author(s): Kinga Jochim | Robert Kucharski | Marcin Woźniak | Maria Nowak | Katarzyna Łachut | Marzenna Ziółkowska-Kochan | Dorota Motyl
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Nisze komórek macierzystych i neurogeneza w mózgu dojrzałym

Author(s): Artur Pałasz | Katarzyna Bogus | Aleksandra Bryzek | Marcin Kamiński
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia funkcji poznawczych po usunięciu oponiaka rynienki węchowej – opis przypadku

Author(s): Monika Talarowska | Krzysztof Zboralski | Dominika Berent | Piotr Gałecki
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Test Stroopa – wartość diagnostyczna w psychiatrii

Author(s): Marta Tomaszewska | Anita Markowska | Alina Borkowska
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Fenomen anarchicznej ręki – zaburzenia intencjonalności ruchu dowolnego

Author(s): Magdalena Roessler-Górecka | Joanna Seniów
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Deficyty poznawcze u chorych z drżeniem samoistnym

Author(s): Marcel Falkiewicz
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Hipokretyny (oreksyny) – rola w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych

Author(s): Jolanta B. Zawilska | Kaja Biegańska | Małgorzata Milanowska | Agata Woldan-Tambor
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Impulse control disorder associated with dopaminergic therapy in Parkinson’s disease – a case report

Author(s): Martin Valis | Jiri Masopust | Ales Urban | Dita Kalnicka
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Przestrzenna pamięć operacyjna u leczonych litem pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Deficyt funkcji wykonawczych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

Author(s): Agnieszka Permoda-Osip | Alina Borkowska | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Dangerously Addictive. Why we are biologically ill-suited to the riches of modern America?

Author(s): Peter C. Whybrow
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Ocena pamięci autobiograficznej u pacjentki deklarującej jej całkowitą utratę – opis przypadku

Author(s): Anna Lewandowska | Lucyna Raczkowiak | Daria Dembińska | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
International Neuropsychoanalysis Congress. „Neuropsychoanalysis: Who needs it?”

Author(s): Sławomir Murawiec
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Fluencja słowna u osób z depresją w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Author(s): Beata Daniluk | Ewa Małgorzata Szepietowska | Monika Bukowska
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Różne oblicza nadmiernej aktywności ruchowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym – opis trzech przypadków

Author(s): Artur Wiśniewski | Celina Tomaszewicz-Libudzic | Aleksandra Brzozowska-Binda | Tomasz Wolańczyk
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Wstrząsy magnetyczne – nowa metoda terapii depresji czy tylko jedna z technik wyzwalania czynności napadowej?

Author(s): Tomasz Zyss | Andrzej Zięba | Dominika Dudek | Robert T. Hese | Bartosz Grabski | Wojciech Datka
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Zaburzenia ciągłości uwagi u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Neurobiologiczne podstawy empatii

Author(s): Kamila Jankowiak-Siuda | Katarzyna Siemieniuk | Anna Grabowska
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
W poszukiwaniu genów schizofrenii

Author(s): Joanna Hauser | Monika Dmitrzak-Węglarz
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego – studium przypadku

Author(s): Anna Starowicz | Olga Milczarek | Stanisław Kwiatkowski | Agnieszka Kułaga
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Układ strateg – recenzent w ludzkim mózgu

Author(s): Karolina Spisak
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona