Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Journal of Agribusiness and Rural Development

ISSN: 1899--5241
Publisher: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


ADD TO MY LIST
 
Statutory right of pre-emption of agricultural real estate Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości rolnych PDF available

Author(s): Aneta Suchoń | Łukasz Bobeł
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2008
Financial liquidity of farms in the European Union Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej PDF available

Author(s): Anna Bieniasz | Zbigniew Gołaś
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2008
Sprawozdanie z seminarium „Ocena stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do UE” PDF available

Author(s): Wawrzyniec Czubak | Karolina Pawlak
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2008
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych" PDF available

Author(s): Aldona Standar | Joanna Średzińska
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2008

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation