Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift

ISSN: 1901--5089
Publisher: Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)


ADD TO MY LIST
 
Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

Author(s): Vibeke Lehmann Nielsen | Lotte Bøgh Andersen | Michael Bang Petersen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Hvidbog om udvikling af universitetsundervisning

Author(s): Sebastian Horst
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
"Jonas, derefter Katrine og Sebastian" - en enkel metode til at lære alle de studerendes navne

Author(s): Anker Helms Jørgensen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Leder: Hvad skal vi med forskningen på universiteterne?

Author(s): Frederik Voetmann Christiansen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet

Author(s): Rie Thomsen | Helle Merete Nordentoft
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kompetence: Hvad, hvorfor, hvordan?

Author(s): Birgitte Madelung
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Brugen af vejlederbrev til universitetsstuderende – en diskussion af dets betydning i vejledningsprocessen

Author(s): Sussie Laustsen | Gitte Wichmann-Hansen | Hanne Aagaard | Golnosh Bahrami | Pia Dreyer
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
International trends and strategies in educational development at universities

Author(s): James Wisdom
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Flere studerende – bedre uddannelse

Author(s): Carsten Laustsen | Henning Slavensky | Ina Schmidt | Per Lysgaard
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kolofon

Author(s): Nina Bonderup Dohn
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kortere studietider – krav og konsekvenser

Author(s): Palle Rasmussen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
En grundbog i universitetspædagogik

Author(s): Rie Troelsen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
A Swedish perspective on Pedagogical Competence

Author(s): Lone Krogh
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Clickers, en læringsunderstøttende ressource?

Author(s): Helle Mathiasen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Udfordringer i netværkssamfundet – digitale kompetencer og it i nye undervisningsmiljøer

Author(s): Karin Tweddell Levinsen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

Author(s): Merete Wiberg | Bettina Dahl Sørensen | Rikke von Müllen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Årg. 6, Nr. 11 (2011): It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

Author(s): DUT 11
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Udvikling af et kursus i konceptsyntese for forskellige ingeniørstuderende

Author(s): Claus Thorp Hansen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Personlige læringsmiljøer: Universitetsuddannelse på internettet

Author(s): Christian Dalsgaard
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Kolofon

Author(s): Helle Mathiasen, Merete Wiberg et al.
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Erfaringer med e-porteføljer og personlige læringsmiljøer

Author(s): Thomas Ryberg | Helle Wentzer
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

Author(s): Mads Hovgaard
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning?

Author(s): Birgitte Lund Nielsen | Michael E. Caspersen | Bettina Dahl
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Fra løsninger til nye spørgsmål. Kandidatspecialet som forskningsfelt

Author(s): Tine W. Jensen | Søren S. E. Bengtsen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
At forberede forberedelsen. Fra den pædagogisk-didaktiske værktøjskasse

Author(s): Rikke von Müllen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Frafald på de videregående uddannelser – hvad ved vi om årsagerne?

Author(s): Rie Troelsen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Almenpædagogik og fagdidaktik

Author(s): Merete Wiberg | Bettina Dahl Sørensen | Rikke von Müllen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Læselog som middel til dybdelæring

Author(s): Lisbeth Lunde Frederiksen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Kolofon

Author(s): Merete Wiberg et al.
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Sociale medier som læringsredskaber

Author(s): Lill Ingstad | Margrethe Smedegaard Mondahl | Jonas Rasmussen | Lisbet Pals Svendsen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Dialogiske læringsrum med plads til hjerne og hjerte

Author(s): Eva Ulstrup | Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Studieprocessamtalen som universitetspædagogisk redskab

Author(s): Stine Due Hansen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Kolofon

Author(s): Merete Wiberg et al.
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
IT i uddannelsessystemet – med hvilket sigte?

Author(s): Helle Mathiasen | Camilla Kølsen de Wit
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Evaluering af evalueringer

Author(s): Gerd Christensen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Overgange i uddannelsessystemet

Author(s): Merete wiberg | Helle Mathiasen | Gitte Wichmann-Hansen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
»Constructive alignment« og risikoen for en forsimplende universitetspædagogik

Author(s): Hanne Leth Andersen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
ELæring på web 2.0

Author(s): Thomas Ryberg
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Interesse – en vigtig forudsætning for biologistuderendes engagement i zoofysiologi

Author(s): Niels Bonderup Dohn
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Den gode præsentation – akademisk mundtlig fremstilling og personlig kommunikation

Author(s): Sussi Louise Zimmermann
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil