Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kulturstudier

ISSN: 1904--5352


ADD TO MY LIST
 
Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.

Author(s): Anne Mia Steno
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Christian IV’s tugt- og børnehus. Social institution eller merkantilistisk foretagende?

Author(s): Peter Agerbo Jensen
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Arbejderpolitik i 1848. De københavnske ’pariserhåndværkere’.

Author(s): Bertel Nygaard
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
En krobjektiv lidelse? Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med fibromyalgi som eksempel

Author(s): Rie Lykke Danielsen | Anne Leonora Blaakilde
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Anmeldelser

Author(s): Peter Dragsbo | Christian Ringskou | Sofie Lene Bak | Knud Knudsen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Insulin som trickster: Grænsearbejde i hverdagen med type 2 diabetes

Author(s): Aske Juul Lassen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Mænd og mad: Artikulering af kroppen i borgerrettet sundhedsfremme

Author(s): Maja Schøler | Lene Otto
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Krobjekt. Temanummer af Kulturstudier om krop, sundhed og sygdom

Author(s): Anne Leonora Blaakilde | Astrid Pernille Jespersen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Bevægelse som universalløsning. En antropologisk analyse af arbejdsmiljøprojektet Krop og Kontor

Author(s): Brigitte Dragsted | Mette Marie Kristensen | Tjanna Liv Pauli | Anja Steinmejer | Sofie Nielsen | Bjarke Oxlund
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
The Reconfigured Body. Human-animal relations in xenotransplantation

Author(s): Kristofer Hansson
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Fællesskab og integration – De bosniske krigsflygtninge i Randers 1993-2010

Author(s): Anders Have Espersen
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Sommerferiens historie

Author(s): Karin Lützen
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen

Author(s): Jesper Laursen
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Anmeldelser

Author(s): Henrik Gjøde Nielsen
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Kulturarvens grundspænding mellem nationale og globale strømme

Author(s): Mads Daugbjerg
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

Author(s): Niels Kayser Nielsen
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

Author(s): Karen Fog Olwig
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

Author(s): Tina Wilchen Christensen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

Author(s): Lene Andersen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Indledning: Fortælling og fællesskab

Author(s): Marianne Holm Pedersen | Lene Andersen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Store og små fortællinger: Ritual og fællesskab blandt irakiske kvinder i København

Author(s): Marianne Holm Pedersen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Fortællinger om forførelse og seksualmoral i 1800-tallets bondesamfund

Author(s): Else Marie Kofod
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Til kulturhistoriens genealogi

Author(s): Tine Damsholt
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Om hringbrot og våbendanse i islandsk tradition

Author(s): Aðalheiður Guðmundsdóttir
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Højhuse i Danmark 1950-2010

Author(s): Rasmus Braad Christensen
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Anmeldelser

Author(s): Mikkel Leth Jespersen | Sebastian Olden-Jørgensen | Erik Gøbel | Asger Simonsen | Claus Bryld | Steffen Elmer Jørgensen | Rikke Ilsted Kristiansen
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Kollektivhuse – Hovedstaden på forkant

Author(s): Henning Bro
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil