Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Högre Utbildning

ISSN: 2000--7558
Publisher: Medicinska fakulteten, Lunds universitet


ADD TO MY LIST
 
Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

Author(s): Charlotte Soneson | Anna Torstensson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning

Author(s): Mariette Bengtsson | Marie Stenberg | Elisabeth Carlson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
En tidskrift i medvind

Author(s): Ann-Sofie Henriksson | Anders Sonesson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

Author(s): Leonard Suppatt Ngaosuvan
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Reportage från NU2012

Author(s): Johan Gustav Gärdebo | Fredrik Härlin
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Den högre utbildningen. Ett fält av marknad och politik

Author(s): Mats Arvidson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Mångfaldsmedveten pedagogik

Author(s): Tina Mattsson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

Author(s): Viktor Aldrin
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

Author(s): Eva Hovstadius
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
I mötet mellan vetenskap och lärande. 13 högskolepedagogiska utmaningar

Author(s): Marie Cronqvist
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

Author(s): Sven B Eriksson | Per-Olof Ågren
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2013
Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Leadership and Management of Quality in Higher Education.

Author(s): Åsa Lindberg-Sand
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Salstentor: Teknikstöd för examination

Author(s): Leonard Suppatt Ngaosuvan
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Lærerutdannerens digitale kompetanse

Author(s): Rune Johan Krumsvik | Kariane Westrheim | Eva Sunde | Ketil Langørgen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv

Author(s): Michael Christie
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Könsmedveten forskarhandledning - teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter

Author(s): Staffan Andersson
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development

Author(s): David Ekholm
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav

Author(s): Malin Ideland | Claes Malmberg | Anne-Charlotte Ek | Sandra Jönsson
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
En tidskrift med bredd

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Kritisk, självständig och nyttig. Mål och praktik i forskarhandledning

Author(s): Åsa Lundqvist | Mats Benner
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Ökad kontakttid med ämnet – exempel från språkutbildning

Author(s): Ingela Johansson
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2012
Universitetspedagogik

Author(s): Mikael Askander
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

Author(s): Martin Karlsson | Erik Lundberg
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan

Author(s): Sven B Eriksson
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
Högre utbildnings andra utgivningsår inleds här

Author(s): Ann-Sofie Henriksson | Anders Sonesson
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
Student Autonomy and Peer Learning – An Example

Author(s): Stefan Hellmer
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2012
Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

Author(s): Elinor Adenling | Johanna Olsson
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Uniform Evaluation of Clinical Teaching - an instrument for specific feedback and cross comparison between Departments

Author(s): Pernilla Kihlberg | Mattias Perzon | Rolf Gedeborg | Per Blomqvist | Jakob Johansson
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Införande av betygskriterier i undervisning och examination

Author(s): Emma Lundkvist | Maria Swartling
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Conflict Management in Student Groups - a Teacher’s Perspective in Higher Education

Author(s): Markus Borg | Joakim Kembro | Jesper Notander | Catarina Petersson | Lars Ohlsson
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Mer om nätbaserad utbildning - fördjupning och exempel

Author(s): Marita Ljungqvist
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Populärvetenskapligt skrivande vidgar perspektivet och ökar förståelsen

Author(s): Susanne Pelger
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Being and becoming a teacher in medical education

Author(s): Pia Strand
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Högre utbildning ser ljust på framtiden!

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet

Author(s): Brit Rönnbäck
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
Om tidskriften, bidragstyper och granskningsprocessen

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2011
En ny vetenskaplig tidskrift om och för högre utbildning

Author(s): Anders Sonesson | Ann-Sofie Henriksson
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2011

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland