Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Revista d'Innovació i Recerca en Educació

ISSN: 2013--2255
Publisher: Universitat de Barcelona


ADD TO MY LIST
 
Center guidance. From de present to the future El centre orientador. Del present al futur Centro orientador. Del presente al futuro

Author(s): Antoni Giner-Tarrida | Xavier Monferrer-Troncho | Carme Vanrell-Moreno
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2013
Ficcionalisme i Competències ètiques Fictionalism and ethical competences Ficcionalismo y competencias éticas

Author(s): Margarita Mauri-Álvarez | Begoña Román-Maestre | Josep Temporal-Oleart
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2013
Anàlisi discriminant mitjançant SPSS Discriminant analysis with SPSS Análisis discriminante mediante SPSS

Author(s): Mercedes Torrado-Fonseca | Vanesa Berlanga-Silvente
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2013
El joc tradicional i popular a l’escola primària: una proposta de l’educació física cap a la cessió d’autonomia

Author(s): Xavier Torrebadella Flix | Annabel Becerro Mina
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2013
Com aplicar arbres de decisió en SPSS Applying SPSS decision trees Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS

Author(s): Vanesa Berlanga-Silvente | María-José Rubio-Hurtado | Ruth Vilà-Baños
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2013
Millora de l’actuació docent del professorat de Matemàtiques. Improving the teaching performance of professors in Mathematics Mejora de la actuación docente del profesorado de Matemáticas

Author(s): Antoni Benseny-Ardiaca | Carme Cascante-Canut | Joan Gispert-Brasó | Ventura Verdú-Solans
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2012
La Resiliència: Com educar pels reptes Resilience: How to educate through challenges La Resiliencia: Cómo educar para los retos

Author(s): Cristina Carré-Montul | Coral Regí-Rodríguez
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2012
Despertant la curiositat cientìfica en Educació Infantil a través de la col·laboració de la familia, la escola i el centre universitari Despertando la curiosidad científica en infantil a través de la colaboración de familia, escuela y centro universitario Awakening scientific curiosity in preschool children through the collaboration of the family, the school and the university center

Author(s): José Hidalgo-Navarrete | Soledad de-la-Blanca-de-la-Paz | Juana-María Barrionuevo-Cabrera | Guadalupe Calleja-Salas | María-de-la-Cruz Cruz | Asunción Fernández-Arjona | María-José Justicia-de-la-Torre | Antonia Navarrete-Vernalte | María-del-Mar Rus-Blázquez
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2012

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland