Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Temps d'Educació

ISSN: 2014--7351
Publisher: Universitat de Barcelona


ADD TO MY LIST
 
El valor de l'educació en societats en canvi

Author(s): Isabel Carrillo
Issue: 43
Year: 2013
Música i poesia, punts de trobada

Author(s): Glòria Bordons | Albert Casals
Issue: 42
Year: 2012
Presentació

Author(s): Joana M. Sancho
Issue: 9
Year: 1993
Ensenyament-aprenentatge d'una segona llengua a l'escola

Author(s): Maria Pla Molins
Issue: 9
Year: 1993
Micromons i mons reals, una agenda per a l'avaluació

Author(s): Barry McDonald
Issue: 9
Year: 1993
Els llibres de text de matemàtiques en llengua catalana durant el període 1899-1938

Author(s): Josep M. Núñez i Espallargas | Jordi Servat Susagne
Issue: 9
Year: 1993
La tecnologia de la informació a l'educació alemanya

Author(s): Norbert Meder
Issue: 9
Year: 1993
Fratografies: vint anys de sàtira a l'educació

Author(s): Carme Romia i Agustí
Issue: 9
Year: 1993
La integració escolar de les noves tecnologies de la informació

Author(s): Juan Manuel Escudero
Issue: 9
Year: 1993
L'organització de l'ensenyament a la Universitat o el sistema de les capses xineses

Author(s): Miguel Ángel Santos Guerra
Issue: 8
Year: 1992
Les observacions de classes al servei de la didàctica de la llengua estrangera

Author(s): Margarida Cambra i Giné
Issue: 8
Year: 1992
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil