Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Culture and Society : Journal of Social Research

ISSN: 2029--4573
Publisher: Vytautas Magnus University


ADD TO MY LIST
 
Labor Division at Home and Procreational Intentions: The Case of Lithuanian Families PDF available

Author(s): Jurga Bučaitė-Vilkė
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
The Influence of Reconciliation of Work and Family on the Lithuanian Population’s Childbearing Intentions PDF available

Author(s): Artūras Tereškinas | Giedrė Purvaneckienė
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Tinklaveikos iššūkiai socialiniam darbui PDF available

Author(s): Sonata Staniulienė
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Transformative Processes of Agency: Information Technologies and the Production of Digitally Mediated Selves PDF available

Author(s): Ian Tucker | Darren Ellis | David Harper
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Vocational Steroid Use: Reconsidering the Effectiveness of a Prohibition Approach PDF available

Author(s): Curtis A. Fogel
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Paradoksalios komunikacijos mokslo manipuliacijos PDF available

Author(s): Gintas Dagilis
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Nations and Silences: Specters of Subaltern Space PDF available

Author(s): Šarūnas Paunksnis
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Tyrinėjimai apie Lietuvos Katalikų Bažnycios hegemonijos dinamikas PDF available

Author(s): Aušra Pažėraitė
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Sexuality, Social Marginalization and Wounded Masculinity: A Male Sex Worker’s Case PDF available

Author(s): Artūras Tereškinas
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Karjeros moters galios išraiška ir pasiskirstymas šeiminėje veikloje PDF available

Author(s): Rita Činikienė
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Socialinių darbuotojų vyrų nehegemoninio vyriškumo patirtys iš feministinės biografinio tyrimo perspektyvos PDF available

Author(s): Natalija Mažeikienė | Agnė Dorelaitienė
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Lietuvos meno laukas: jaunųjų meno kūrėjų požiūris PDF available

Author(s): Sigita Doblytė
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška Lietuvos demokratijoje PDF available

Author(s): Miglė Bartuškaitė | Apolonijus Žilys
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Paauglių išgyvenimai tėvams dirbant užsienyje: naratyvinis reiškinio suvokimo būdas PDF available

Author(s): Gedas Malinauskas | Monika Mozerytė
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Lietuvos kaimo ir miesto gyventojų prieinamumo prie ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kliūtys ir jų kontekstai PDF available

Author(s): Ilona Tamutienė | Inga Černiauskaitė | Austė Sruogaitė
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Motives of Intergeneration Support in Lithuania PDF available

Author(s): Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Narkotikų retorikos kaita Lietuvos Respublikos Seime: atvejo tyrimas PDF available

Author(s): Daumantas Stumbrys
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų podkultūroje PDF available

Author(s): Rūta Petkevičiūtė
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Tarpasmeninių ryšių tinklo formavimasis ir jo reikšmė migracijoje PDF available

Author(s): Jurga Bučaitė-Vilkė | Vikinta Rosinaitė
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Social, Societal, Social Work and Psychological as Understood by Academic Social Workers – Towards the Phenomena-Based Disciplinary Identities PDF available

Author(s): Juha Perttula | Anna Väänänen | Gedas Malinauskas | Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė | Paulius Godvadas
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Mediciniškai nepaaiškinami simptomai sveikatos priežiūros sistemose PDF available

Author(s): Ingrida Naujokaitė
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Pilietiškumo konstravimas globalumo kontekste: NVO vaidmens kaita Lietuvoje PDF available

Author(s): Živilė Kėrytė
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Moderniosios religijos formavimosi prielaidos, raiška ir ypatumai PDF available

Author(s): Milda Ališauskienė
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Paradigms of Migration: From Integration to Transnationalism PDF available

Author(s): Christian Giordano
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Studija apie pokomunizmo transformacijas PDF available

Author(s): Apolonijus Žilys
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
What Types of Participants?: Patterns of Political Participation in Lithuania PDF available

Author(s): Jūratė Imbrasaitė
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Keturi būdai patirti Vilnių PDF available

Author(s): Rasa Baločkaitė
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Psychiatry and the Mental Patient: An Uneasy Relationship PDF available

Author(s): Giedrė Baltrušaitytė
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Heteronormativity and Silenced Sexualities at Work PDF available

Author(s): Jolanta Reingardė
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
A Discourse Perspective on Evaluation PDF available

Author(s): Stanley L. Witkin
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010

Mănăstirea Frăsinei
Manastirea Frasinei

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland