Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Business, Management and Education

ISSN: 2029--7491


ADD TO MY LIST
 
How to Implement Blue Ocean Strategy (BOS) in B2B Sector Kaip įgyvendinti žydrųjų vandenynų strategiją (ŽVS) sektoriuje „verslas – verslui“

Author(s): Andrejs Čirjevskis | Genadijs Homenko | Valērija Lačinova
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
Creative Ecologies: Developing and Managing New Concepts of Creative Economy Kūrybos ekologijos: naujų kūrybos ekonomikos koncepcijų plėtojimas ir valdymas

Author(s): Jelena Stankevičienė | Rasa Levickaitė | Monika Braškutė | Elinga Noreikaitė
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2011
The Evaluation of Social Capital Benefits: Enterprise Level Socialinio kapitalo naudos vertinimas: įmonės lygmuo

Author(s): Irena Mačerinskienė | Giedrė Aleknavičiūtė
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Changes in Retail Industry in the Eu Mažmeninės prekybos sektoriaus pokyčiai europos sąjungoje

Author(s): Blazenka Knezevic | Sanda Renko | Nikola Knego
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Liability of Construction Participants for Delays Statybos dalyvių atsakomybė už uždelsimą

Author(s): Sigitas Mitkus | Aurelija Sekonaitė
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2011
Labour Market in Lithuania: Gender Situation Darbo rinka Lietuvoje: moterų ir vyrų padėtis

Author(s): Jūratė Guščinskienė | Jadvyga Čiburienė
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
The Level of Customer Participation in Co-Production of Planning the Furniture Services Klientų įsitraukimo bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas laipsnis

Author(s): Rigita Tijūnaitienė | Jelena Šidlauskienė | Evandželina Petukienė
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
Human Resources: Strategic Management Aspects Žmogiškieji ištekliai: strateginio valdymo aspektai

Author(s): Eugenijus Chlivickas | Palmira Papšienė | Arnas Papšys
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
The Peculiarities of Attitude Formation to Foreign Products Požiūrio į užsienio produktus formavimo ypatumai

Author(s): Vaidotas Paukštė | Mantas Normantas | Lina Normantienė
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
Personnel Motivation of Virtual Organization Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimas

Author(s): Laura Uturytė-Vrubliauskienė | Juozas Merkevičius
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
The Practice of Customs Valuation Methods in Developing Countries Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas besivystančiose šalyse

Author(s): Vida Menciūnienė | Daiva Rugenytė | Žaneta Simanavičienė
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
E-Government in Lithuania – Local Self-Government Layer Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis

Author(s): Elena Raginytė | Narimantas Kazimieras Paliulis
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

Author(s): Živilė Tunčikienė | Giedrė Buzaitė
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

Author(s): Giedrius Čyras | Laura Uturytė-Vrubliauskienė
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011
Optimal Selection Method for Investment Project Investicinių projektų optimalios atrankos metodas

Author(s): Vytautas Jonas Žilinskas
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2011

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden