Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GigaScience

ISSN: 2047--217X
Publisher: BioMed Central


ADD TO MY LIST
 
Peering into peer-review at GigaScience

Author(s): Edmunds Scott C
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Crowdsourcing genomic analyses of ash and ash dieback – power to the people

Author(s): MacLean Dan | Yoshida Kentaro | Edwards Anne | Crossman Lisa | Clavijo Bernardo | Clark Matt | Swarbreck David | Bashton Matthew | Chapman Patrick | Gijzen Mark | Caccamo Mario | Downie Allan | Kamoun Sophien | Saunders Diane GO
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2013
Data sharing and publishing in the field of neuroimaging

Author(s): Breeze Janis L | Poline Jean-Baptiste | Kennedy David N
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Author(s): Fang Xiaodong | Mu Yulian | Huang Zhiyong | Li Yong | Han Lijuan | Zhang Yanfeng | Feng Yue | Chen Yuanxin | Jiang Xuanting | Zhao Wei | Sun Xiaoqing | Xiong Zhiqiang | Yang Lan | Liu Huan | Fan Dingding | Mao Likai | Ren Lijie | Liu Chuxin | Wang Juan | Li Kui | Wang Guangbiao | Yang Shulin | Lai Liangxue | Zhang Guojie | Li Yingrui | Wang Jun | Bolund Lars | Yang Huanming | Wang Jian | Feng Shutang | Li Songgang | Du Yutao
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
GigaDB: announcing the GigaScience database

Author(s): Sneddon Tam P | Li Peter | Edmunds Scott C
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Genome empowerment for the Puerto Rican parrot – Amazona vittata

Author(s): O’Brien Stephen J
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
A call for an international network of genomic observatories (GOs)

Author(s): Davies Neil | Meyer Chris | Gilbert Jack A | Amaral-Zettler Linda | Deck John | Bicak Mesude | Rocca-Serra Philippe | Assunta-Sansone Susanna | Willis Kathy | Field Dawn
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

Author(s): Luo Ruibang | Liu Binghang | Xie Yinlong | Li Zhenyu | Huang Weihua | Yuan Jianying | He Guangzhu | Chen Yanxiang | Pan Qi | Liu Yunjie | Tang Jingbo | Wu Gengxiong | Zhang Hao | Shi Yujian | Liu Yong | Yu Chang | Wang Bo | Lu Yao | Han Changlei | Cheung David W | Yiu Siu-Ming | Peng Shaoliang | Xiaoqian Zhu | Liu Guangming | Liao Xiangke | Li Yingrui | Yang Huanming | Wang Jian | Lam Tak-Wah | Wang Jun
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Badomics words and the power and peril of the ome-meme

Author(s): Eisen Jonathan A
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Resources for methylome analysis suitable for gene knockout studies of potential epigenome modifiers

Author(s): Wilson Gareth A | Dhami Pawandeep | Feber Andrew | Cortázar Daniel | Suzuki Yuka | Schulz Reiner | Schär Primo | Beck Stephan
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
The rise of a digital immune system

Author(s): Schatz Michael C | Phillippy Adam M
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
The Biological Observation Matrix (BIOM) format or: how I learned to stop worrying and love the ome-ome

Author(s): McDonald Daniel | Clemente Jose C | Kuczynski Justin | Rideout Jai | Stombaugh Jesse | Wendel Doug | Wilke Andreas | Huse Susan | Hufnagle John | Meyer Folker | Knight Rob | Caporaso J
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
A locally funded Puerto Rican parrot (Amazona vittata) genome sequencing project increases avian data and advances young researcher education

Author(s): Oleksyk Taras K | Pombert Jean-Francois | Siu Daniel | Mazo-Vargas Anyimilehidi | Ramos Brian | Guiblet Wilfried | Afanador Yashira | Ruiz-Rodriguez Christina T | Nickerson Michael L | Logue David M | Dean Michael | Figueroa Luis | Valentin Ricardo | Martinez-Cruzado Juan-Carlos
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Large and linked in scientific publishing

Author(s): Goodman Laurie | Edmunds Scott C | Basford Alexandra T
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Tissue sampling methods and standards for vertebrate genomics

Author(s): Wong Pamela BY | Wiley Edward O | Johnson Warren E | Ryder Oliver A | O’Brien Stephen J | Haussler David | Koepfli Klaus-Peter | Houck Marlys L | Perelman Polina | Mastromonaco Gabriela | Bentley Andrew C | Venkatesh Byrappa | Zhang Ya-ping | Murphy Robert W
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
On the evolving portfolio of community-standards and data sharing policies: turning challenges into new opportunities

Author(s): Sansone Susanna-Assunta | Rocca-Serra Philippe
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
The future of DNA sequence archiving

Author(s): Cochrane Guy | Cook Charles E | Birney Ewan
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Correction: Genome empowerment for the Puerto Rican parrot – Amazona vittata

Author(s): O’Brien Stephen J
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
A genome blogger manifesto

Author(s): Corpas Manuel
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2012
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil