Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Medycyna Paliatywna

ISSN: 2081--0016
Publisher: Termedia Publishing House


ADD TO MY LIST
 
Nudności i wymioty u chorych w medycynie paliatywnej

Author(s): Wojciech Leppert
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2011
Opinie zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej

Author(s): Irena Mickiewicz | Elżbieta Krajewska-Kułak | Kornelia Kędziora-Kornatowska | Katarzyna Rosłan
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2011
Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy oraz jakość życia zawodowego pracowników zakładów opieki paliatywnej

Author(s): Irena Mickiewicz | Elżbieta Krajewska-Kułak | Kornelia Kędziora-Kornatowska | Katarzyna Rosłan
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2011
Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (2010)

Author(s): Tomasz Dangel | Małgorzata Murawska | Wojciech Marciniak | Katarzyna Dangel
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2011
Pierwotny czerniak pochwy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Anna Jałocha-Kaczka | Piotr Sęk
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Interakcje leków opioidowych – silne opioidy

Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Problemy stomatologiczne u pacjentów z uogólnioną chorobą nowotworową

Author(s): Wojciech Leśniak | Anna Doboszyńska
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Buprenorfina w leczeniu bólu przewlekłego – przegląd aktualnych doniesień

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Analiza problemów medycznych i psychospołecznych pacjentów objętych opieką Hospicjum Domowego w Szczecinie w 2007 r.

Author(s): Marzena Stanisława Kaczmarek | Katarzyna Żułtak-Bączkowska | Maria Szymkowicz-Kowalska | Beata Karakiewicz
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Radioterapia paliatywna w leczeniu przerzutów do kości

Author(s): Wojciech Rolski | Dorota Kiprian | Andrzej Kawecki
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Ocena skuteczności leczenia nudności i wymiotów u pacjentów objętych domową opieką paliatywną

Author(s): Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz | Leszek Gottwald | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Historia Hospicjum Miejskiego w Płocku 1987–2010

Author(s): Magdalena Kwiatkowska
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Sprawozdanie z 12. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

Author(s): Wojciech Leppert
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Interakcje leków opioidowych – słabe opioidy

Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieje i zagrożenia

Author(s): Andrzej Stachowiak | Ewa Mrówczyńska
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Przerzuty raka piersi do układu kostnego – analiza 63 przypadków

Author(s): Leszek Gottwald | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz | Andrzej Dukowicz | Piotr Misiewicz | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Postępowanie w duszności u chorych na nowotwory

Author(s): Wojciech Leppert | Bogna Jezierska
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Ocena przydatności definicji zaparcia stolca u chorych objętych opieką paliatywną według Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2011
Wznowa choroby nowotworowej a długość przeżycia u chorych na surowiczego gruczolakoraka jajnika

Author(s): Leszek Gottwald | Wiesław Tyliński | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2010
Leczenie chirurgiczne w chorobie nowotworowej

Author(s): Dariusz Nejc
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2010
Zastosowanie buprenorfiny u pacjentki z rakiem endometrium uzależnionej od morfiny

Author(s): Andrzej Stachowiak | Bogna Mazurkiewicz | Marcin Ziółkowski
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2010
Wpływ czynników ryzyka na występowanie zaparcia stolca u pacjentów objętych opieką paliatywną

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2010
Postępowanie u chorych na nowotwory z objawami niedrożności jelit

Author(s): Wojciech Leppert | Dorota Swoboda
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2010
Przerzuty do kości. Obraz kliniczny. Możliwości terapeutyczne w opiece paliatywnej

Author(s): Wojciech Rolski | Andrzej Kawecki
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2010
Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (2009)

Author(s): Tomasz Dangel | Małgorzata Murawska | Wojciech Marciniak
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Rola opieki paliatywnej w okresie żałoby i osierocenia

Author(s): Magdalena Sagan | Artur Pakosz | Marcin Janecki
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Oksykodon – lek pierwszego rzutu w leczeniu silnego bólu nowotworowego

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Ból neuropatyczny u chorego z nowotworem złośliwym dwunastnicy naciekającym narządy sąsiednie – opis przypadku

Author(s): Marcin Janecki | Joanna Janecka | Artur Pakosz | Magdalena Sagan
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Choroby współistniejące z chorobą nowotworową u osób objętych domową opieką paliatywną

Author(s): Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Leszek Gottwald | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Ocena postępowania objawowego u pacjentów umierających objętych zintegrowanym systemem opieki na Oddziale Opieki Paliatywnej

Author(s): Ilona Lutostańska | Ewa Mrówczyńska | Bogna Mazurkiewicz | Andrzej Stachowiak
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Izolowane przerzuty raka trzonu macicy do kości kończyn

Author(s): Leszek Gottwald | Beata Serbiak | Bożena Misiewicz | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Ból nowotworowy o wielorakim umiejscowieniu – opis przypadku

Author(s): Tomasz Dzierżanowski
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Analiza Zintegrowanego Systemu Opieki nad osobami umierającymi na oddziale opieki paliatywnej – wszechstronna ocena potrzeb pacjentów w okresie terminalnym choroby nowotworowej

Author(s): Ilona Lutostańska | Ewa Mrówczyńska | Bogna Mazurkiewicz | Andrzej Stachowiak
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Ocena dostępnych narzędzi diagnostycznych zaparcia stolca u pacjentów objętych opieką paliatywną

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Jerzy Jarosz
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Sprawozdanie z udziału w Expert Forum: New direction in BTcP management

Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek | Małgorzata Roitt
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Morfina w leczeniu bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Czy dobrze znamy ten lek? Jak go bezpiecznie stosować?

Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek | Ewa Bączyk | Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Jacek Łuczak
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Ból neuropatyczny u pacjentów objętych opieką paliatywną

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Postępowanie w zaburzeniach połykania u dzieci z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Author(s): Ewa Agata Filipiak | Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2010
Wskazania do objęcia opieką paliatywną

Author(s): Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2010
Zastosowanie buprenorfiny u pacjentki z wyniszczeniem nowotworowym – opis przypadku

Author(s): Tomasz Dzierżanowski
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2010
Ocena zapotrzebowania na działalność szpitalnego zespołu wsparcia w szpitalu onkologicznym

Author(s): Jerzy Jarosz | Roman Wikłacz | Małgorzata Grzejszczak | Marta Czerwik-Kulpa | Barbara Smolik | Joanna Opieka | Anna Markowska-Gąsiorowska | Monika Majewska
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2010
Nowe możliwości leczenia bólu epizodycznego

Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2010
Wpływ pojedynczej doustnej dawki morfiny na niektóre parametry funkcjonowania poznawczego u pacjentów z bólem przewlekłym leczonych środkami nieopioidowymi

Author(s): Paulina Andryszak | Andrzej Stachowiak | Krzysztof Włodarczyk | Piotr Walecki | Marcin Ziółkowski | Edward Jacek Gorzelańczyk1,2,5,6
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2010

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland