Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

ISSN: 2081--237X
Publisher: Cornetis


ADD TO MY LIST
 
Mięśnie szkieletowe i ich rola w utrzymaniu homeostazy glukozy PDF available

Author(s): Ewa Otto Buczkowska | Tomasz Dworzecki
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Analiza objawów cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży w momencie zgłoszenia się do szpitala PDF available

Author(s): Dariusz Jasiński | Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Maria Żbikowska-Bojko
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Metabolizm tkanki kostnej u młodych dziewcząt z krótkim przebiegiem jadłowstrętu psychicznego PDF available

Author(s): Ewa Serafinowicz | Renata Wąsikowa | Zdzisława Iwanicka | Diana Jedrzejuk
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
The relationship between insulin - dependent diabetes mellitus and acute infections in children PDF available

Author(s): Uloha A.I. | Lialikau S.A.
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Czy nadwaga u pacjentów z cukrzycą typu 1 w okresie dojrzewania jest problemem? PDF available

Author(s): Anna Noczyńska | Henryk Filipowski | Renata Wąsikowa
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Przedawkowanie witaminy D3 z powodu pochopnego rozpoznania krzywicy u dziecka z kwasicą cewkową dystalną PDF available

Author(s): Witold Kołłątaj | Leszek Szewczyk
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Epidemiologia cukrzycy typu 1 w regionie bydgoskim w latach 1997-2002 PDF available

Author(s): Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Dariusz Jasiński | Zofia Boguń-Reszczyńska | Maria Bojko-Żbikowska
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Wyrównanie metaboliczne u małych dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (pompa insulinowa) PDF available

Author(s): Ewa Pańkowska | Maria Lipka | Marta Wysocka | Agnieszka Szypowska | Hanna Trippenbach-Dulska | Magdalena Czaplińska | Barbara Kołodziejska
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2003
Wartość prognostyczna humoralnych i metabolicznych markerów w ocenie ryzyka rozwoju klinicznej postaci cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Wojciech Młynarski | Krystyna Wyka | Joanna Bodalska-Łipińska | Witalij Andrzejewski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2003
Ciężkie hipoglikemie a poziom przeciwciał przeciwinsulinowych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Beata Mianowska | Małgorzata Perenc | Agnieszka Heinrich | Jerzy Bodalski
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2003
Metody antropometryczne w ocenie rozwoju somatycznego dzieci z chorobami metabolicznymi PDF available

Author(s): Iwona Palczewska | Ilona Szilágyi-Pągowska | Katarzyna Pawlik-Chmielewska
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2003
Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci PDF available

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Izabela Kubryn | Małgorzata Perenc | Jerzy Bodalski
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2003
Polineuropatia w cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Małgorzata Wilczyńska
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Zmniejszona świadomość odczuwania hipoglikemii, a częstość występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska | Bożena Florys
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Przebieg wzrastania dzieci dotkniętych chorobą nowotworową PDF available

Author(s): Dorota Birkholz | Anna Balcrerska | Halina Kamińska | Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Flora bakteryjna i grzybicza w wybranych materiałach klinicznych u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Maria Nowakowska | Przemysława Jarosz-Chobot
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Niskorosłość u dzieci z grupy wewnątrzmacicznego opóźnionego wzrastania. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie PDF available

Author(s): Marek Jaworski | Barbara Dobrowolska-Wiciak | Tomasz Lebda-Wyborny | Małgorzata Firek-Pędras
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Przeciwciała przeciwtarczycowe u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant | Dorota Birkholz | Halina Kamińska | Małgorzata Myśliwiec
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy w regionie gdańskim PDF available

Author(s): Halina Kamińska | Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant | Dorota Birkholz | Larisa Bitel
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Moczówka prosta pochodzenia centralnego PDF available

Author(s): Aleksander Basiak
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Cukrzyca typu 1 wśród pacjentek z zespołem Turnera czy zespół Turnera wśród pacjentek z cukrzycą typu 1? PDF available

Author(s): Aneta Gawlik | Przemysława Jarosz-Chobot | Brygida Koehler
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Ocena stężeń tyreotropiny u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych hormonem wzrostu PDF available

Author(s): Barbara Kalina-Faska | Maria Kalina | Brygida Koehler
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Badanie sonograficzne worka mosznowego u chłopców PDF available

Author(s): Barbara Kalina-Faska | Aleksandra Januszek-Trzciąkowska | Maria Kalina | Brygida Koehler
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Przedwczesne dojrzewanie GnRH-zależne u chłopca z guzem z komórek Leydiga PDF available

Author(s): Aleksandra Januszek-Trzciąkowska | Barbara Kalina-Faska | Maria Kalina | Brygida Koehler
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Zaćma cukrzycowa w pierwszym roku trwania cukrzycy - opis przypadku PDF available

Author(s): Małgorzata Muchacka-Bianga | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pędras | Brygida Koehler
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Specyfika funkcjonowania intelektualnego dziewcząt z zespołem Turnera PDF available

Author(s): Aneta Gawlik | Aleksandra Nowak | Brygida Koehler | Łukasz Nowak
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Elżbieta Pac-Kożuchowska | Leszek Szewczyk | Daniel Witkowski
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2002
Wrodzony przerost nadnerczy spowodowany niedoborem 11-b-hydroksylazy PDF available

Author(s): Jerzy Starzyk
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Autoimmunologiczne zespoły poliendokrynne PDF available

Author(s): Ewa Otto Buczkowska | Przemysława Jarosz Chobot
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Ocena stężenia wybranych cząstek adhezyjnych (sICAM-1, sVCAM-1 i sP-selectin) u dzieci i młodzieży w chorobach gruczołu tarczowego PDF available

Author(s): Artur Bossowski | Mirosława Urban | Anna Citko | Jadwiga Sobotko | Anna Bossowska
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Rola galaniny w układzie wewnętrznego wydzielania PDF available

Author(s): Zygmunt Zdrojewicz | Ewa Sowińska | Aleksandra Sztuka-Pietkiewicz
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Dynamika wzrastania w pierwszych 6 latach życia w zależności od urodzeniowej masy ciała PDF available

Author(s): Ewa Małecka-Tendera | Marzena Nordyńska-Sobczak | Katarzyna Klimek | Joanna Lewin-Kowalik
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Wpływ urodzeniowej masy ciała na dojrzewanie płciowe 14-letnich dzieci PDF available

Author(s): Marzena Nordyńska-Sobczak | Ewa Małecka-Tendera | Katarzyna Klimek | Joanna Lewin-Kowalik
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Ciężka postać wrodzonego przerostu nadnerczy spowodowanego niedoborem 11-b-hydroksylazy u 3-letniego chłopca PDF available

Author(s): Jerzy Starzyk | Anna Bartnik-Mikuta | Hanna Dziatkowiak
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Występowanie neuropatii u pacjentów z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Zdzisława Iwanicka | Ewa Głąb | Małgorzata Bilińska | Renata Wąsikowa
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Anna Noczyńska
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu somatotropinowej niedoczynności przysadki PDF available

Author(s): Maria Gardziejczyk | Mirosława Urban
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2000
Krótki wstęp do piętnowania genów PDF available

Author(s): Justyna T. Romer
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2000
Hormon wzrostu u wcześniaków oraz niemowląt urodzonych z hipotrofią PDF available

Author(s): Mieczysław Walczak | Eugeniusz Korman
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2000
Ocena częstości występowania wola i skuteczności profilaktyki jodowej u dzieci na terenie Wielkopolski w latach 1992-1998 PDF available

Author(s): Maciej Bączyk | Marek Ruchała | Elżbieta Wolska | Maciej Gembicki | Eugeniusz Korman
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2000
Fizjopatologiczne uwarunkowania czynności tarczycy u wcześniaków PDF available

Author(s): Eugeniusz Korman
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2000
Udział wybranych cytokin i cząstek adhezyjnych w chorobie Gravesa-Basedowa PDF available

Author(s): Mirosława Urban | Artur Bossowski
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2000
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona