Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Praktyka Teoretyczna

ISSN: 2081--8130
Publisher: Adam Mickiewicz University, Poznan


ADD TO MY LIST
 
Negocjowanie ze strukturami przemocy PDF available

Author(s): Monika Popow
Volume: 7
Year: 2013
Tylko Stalin może nas wyzwolić? PDF available

Author(s): Michał Pospiszyl
Volume: 7
Year: 2013
Uniwersytet bezwarunkowy PDF available

Author(s): Jacques Derrida
Volume: 7
Year: 2013
Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne PDF available

Author(s): Michael Burawoy
Volume: 7
Year: 2013
Homo Academicus . Posłowie – Dwadzieścia lat później PDF available

Author(s): Pierre Bour D ieu
Volume: 7
Year: 2013
Nowe Otwarcie Uniwersytetu – wprowadzenie do tekstów rozproszonych PDF available

Author(s): Piotr Szenajch | Magdalena Małecka | Katarzyna Suwada
Volume: 7
Year: 2013
Kto i jak pracuje na uniwersytecie? PDF available

Author(s): Krystian Szadkowski
Volume: 7
Year: 2013
New Public Management and the reform of higher education in Poland PDF available

Author(s): Krzysztof Czarnecki
Volume: 7
Year: 2013
Wychodząc poza jedność Nauk PDF available

Author(s): Rafał Chabowski
Volume: 7
Year: 2013
About reform. Higher education in the Polish press discourse PDF available

Author(s): Marta Zimniak-Hałajko
Volume: 7
Year: 2013
Idea współczesnego uniwersytetu jako idea działania bezwarunkowego PDF available

Author(s): Anna Zofia Jaksender
Volume: 7
Year: 2013
Podmiot złotego wieku PDF available

Author(s): Katarzyna Wejman
Volume: 7
Year: 2013
Między exodusem a emancypacją PDF available

Author(s): Bartosz Ślosarski
Volume: 7
Year: 2013
An analysis of Commonwealth PDF available

Author(s): David Harvey
Volume: 4
Year: 2011
Monsters. Feminist Reading of Hardt and Negri’s Commonwealth PDF available

Author(s): Ewa Majewska
Volume: 4
Year: 2011
Post-structuralist discourse theory and empirical social research PDF available

Author(s): Wiktor Marzec
Volume: 4
Year: 2011
O co walczymy? PDF available

Author(s): Jason Francis McGimsey
Volume: 4
Year: 2011
Utopia? Yes, please! PDF available

Author(s): Joanna Bednarek
Volume: 4
Year: 2011
Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta

Author(s): Michał Kozłowski
Volume: 4
Year: 2011
Kartografie anty- i alternowoczesności PDF available

Author(s): Sandro Mezzadra
Volume: 4
Year: 2011
Rzecz-pospolita . Nowe maszyny tego, co wspólne PDF available

Author(s): Gerald Raunig
Volume: 4
Year: 2011
Response to David Harvey PDF available

Author(s): Michael Hardt | Antonio Negri
Volume: 4
Year: 2011
Widma tego, co wspólne, oraz diagram wartości PDF available

Author(s): Matteo Pasquinelli
Volume: 4
Year: 2011
Program polityczny dla dwudziestego pierwszego wieku PDF available

Author(s): Sandro Chignola
Volume: 4
Year: 2011
O Rzeczy-pospolitej i nierozwia ̧ zanych sprzecznos ' ciach PDF available

Author(s): Alvaro Reyes
Volume: 4
Year: 2011
W stronę instytucji dobra wspólnego PDF available

Author(s): Gigi Roggero
Volume: 4
Year: 2011

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    

Mănăstirea Frăsinei
Manastirea Frasinei