Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard

ISSN: 2082--7598
Publisher: Centre for Philosophical Research


ADD TO MY LIST
 
Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej PDF available

Author(s): Morana Alač | Javier Movellan | Fumihide Tanaka
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Od przetwarzania informacji do pełni człowieka PDF available

Author(s): Wolff-Michael Roth
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Good old-fashioned ethnography of laboratory PDF available

Author(s): Łukasz Afeltowicz
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
„Utrata” znaczenia Kilka kroków ku „pierwszoosobowej” praktyce fenomenologicznej PDF available

Author(s): Natalie Depraz
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Zagubieni w sobie... Badając świadomość z Natalie Depraz PDF available

Author(s): Przemysław Nowakowski
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Technologia jako utrwalone społeczeństwo PDF available

Author(s): Bruno Latour
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Rzeźbiąc w błękicie. Wywiad z Anną Brudzińską PDF available

Author(s): Anna Brudzińska | Przemysław Staroń
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Stara dobra etnografia laboratorium PDF available

Author(s): Łukasz Afeltowicz
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Do rzeczy – antydyscyplinarnie [Recenzja czasopisma Stan Rzeczy] PDF available

Author(s): Błażej Brzostek | Witold Wachowski
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Posłuszne klucze, chodliwe aparaty PDF available

Author(s): Łukasz Afeltowicz | Witold Wachowski
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Natura umysłu (czy na pewno się ukrywa?) [Recenzja czasopisma Via Mentis] PDF available

Author(s): Agnieszka Sroka
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
A fruitful encounter between Cognitive Science and Science & Technology Studies PDF available

Author(s): Aleksandra Derra
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Z przewodnikiem po drogach filozofii umysłu PDF available

Author(s): Witold Płotka
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Czas wykraczania poza gen PDF available

Author(s): Evelyn Fox Keller
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Przewodnik, reportaż, poradnik PDF available

Author(s): Maciej Frąckowiak
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
A-socjo-logia choroby. Studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD PDF available

Author(s): Łukasz Afeltowicz | Michał Wróblewski
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
(Post)constructivism on Technoscience PDF available

Author(s): Ewa Bińczyk
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
From information processing to the whole person PDF available

Author(s): Wolff-Michael Roth
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
(Post)konstruktywizm na temat technonauki PDF available

Author(s): Ewa Bińczyk
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS) PDF available

Author(s): Aleksandra Derra
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
A-socio-logy of psychiatric disorder. A study of controversies surrounding etiology, diagnosis and therapy of ADHD PDF available

Author(s): Łukasz Afeltowicz | Michał Wróblewski
Volume: 4
Issue: 1/2013
Year: 2013
John Zorn: Autonomy and the Avant-Garde (excerpt) PDF available

Author(s): Ted Gordon
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Czy moje ciało ucieleśnia poznanie? PDF available

Author(s): Przemysław Nowakowski
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
McLuhan spotyka Derridę i cholerę w studiach nad nauką PDF available

Author(s): Krzysztof Abriszewski | Maciej Frąckowiak
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Ludzkie spojrzenie na neurologię PDF available

Author(s): Artur Czeszumski
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem PDF available

Author(s): Bruno Latour
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Komentarz do wywiadu z Johnem Zornem PDF available

Author(s): Ellie M. Hisama
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Zorn: Avant/Après/Passé [przekład] PDF available

Author(s): John Lowell Brackett
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
(Co robi) kognitywista w supermarkecie PDF available

Author(s): Łukasz Afeltowicz
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Żywe sposoby nadawania sensu PDF available

Author(s): Evan Thompson
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Problem reprezentacji w teoriach poznania ucieleśnionego PDF available

Author(s): Natika Newton
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Habeas Corpus: poczucie własności swojego ciała PDF available

Author(s): Frederique de Vignemont
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Ku źródłom myśli. Gesty i transmodalność: wymiar przeżywanego doświadczenia PDF available

Author(s): Claire Petitmengin
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Umysł – Komputer – Świat PDF available

Author(s): Paweł Gładziejewski
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Myślenie za pomocą ciała PDF available

Author(s): David Kirsh
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Strategie komplementarne: Dlaczego używamy rąk, kiedy myślimy PDF available

Author(s): David Kirsh
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Podmiot i jego świat in statu nascendi PDF available

Author(s): Przemysław Nowakowski
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Problem umysł-ciało-ciało PDF available

Author(s): Robert Hanna | Evan Thompson
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Zorn: Avant/Après/Passé PDF available

Author(s): John Lowell Brackett
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Comment on AVANT’s interview with John Zorn PDF available

Author(s): Ellie M. Hisama
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
O Czerwonym Śledziu PDF available

Author(s): Błażej Brzostek
Volume: 3
Issue: T/2012
Year: 2012
Czy ciało nadal się ukrywa (a jeśli nie, to co dalej)? PDF available

Author(s): Przemysław Nowakowski
Volume: 3
Issue: 2/2012
Year: 2012
Złożoność – emergencja – poznanie ekologiczne PDF available

Author(s): Maciej Dombrowski
Volume: 3
Issue: 2/2012
Year: 2012
Pojęcie afordancji strukturalnej PDF available

Author(s): Adrian Alsmith
Volume: 3
Issue: 2/2012
Year: 2012
With the most profound misgivings. Interview with Anthony P. Chemero PDF available

Author(s): Anthony P. Chemero | Dawid Lubiszewski | Witold Wachowski
Volume: 3
Issue: 2/2012
Year: 2012
Tworzenie sensu z Ezequielem Di Paolo i Hanne De Jaegher. Wywiad PDF available

Author(s): Ezequiel Di Paolo | Hanne De Jaegher | Paweł Gładziejewski | Przemysław Nowakowski | Witold Wachowski
Volume: 3
Issue: 2/2012
Year: 2012
The concept of a structural affordance PDF available

Author(s): Adrian Alsmith
Volume: 3
Issue: 2/2012
Year: 2012

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland