Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Management and Business Administration. Central Europe

ISSN: 2084--3356
Publisher: Kozminski University


ADD TO MY LIST
 
Executive Compensation. A Review of the Latest Research

Author(s): Maria Aluchna
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
Failures of Corporate Governance in Housing Cooperatives – Case Study

Author(s): Waldemar Walczak
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
Taxation of Clergymen Revenues from Pastoral Services – an Attempt of Estimation

Author(s): Robert Zieliński
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
Institutions and Modernity PDF available

Author(s): Witold Morawski
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
Cultural Paradigms in Management Sciences

Author(s): Lukasz Sulkowski
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
Kryterium odpowiedzialności jako element jakości finansów publicznych

Author(s): Sławomir Franek
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa – wnioski z kryzysu

Author(s): Katarzyna Stabryła-Chudzio
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002–2011

Author(s): Małgorzata Guzowska | Tomasz Strąk
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Kryzysowa polityka pieniężna – podstawowe dylematy

Author(s): Jacek Tomkiewicz
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD

Author(s): Łukasz Jabłoński
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

Author(s): Marta Postuła
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Wpływ wysokości długu publicznego na koszty jego obsługi

Author(s): Michał Brzozowski
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej

Author(s): Anna Czarczyńska
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Ekonomia i kryzys – więcej pytań czy odpowiedzi?

Author(s): Jacek Tomkiewicz
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Kryzys finansowy a finansyzacja rynków towarowych

Author(s): Waldemar Aspadarec
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Kryzys lat 2007–2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym

Author(s): Włodzimierz Siwiński
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
Polscy przedsiebiorcy w Dolinie Krzemowej

Author(s): Dominika Latusek-Jurczak
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Author(s): Karol Kuczera
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Spoleczna odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej

Author(s): Maria Janina Broniewska
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Podejmowanie decyzji i osiąganie celów w życiu rodzinnym

Author(s): Jan Nikołajew | Grażyna Leśniewska
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Zdobywanie władzy w mieście - efektywność strategii wiecznego prezydenta

Author(s): Maciej Drzonek
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
The Euro Crisis. A Political or Financial Challenge?

Author(s): Joshka Fisher
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Tajemnice przywództwa

Author(s): Andrzej K. Koźmiński
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Innowacyjny model biznesowy - kluczowe elementy

Author(s): Bartłomiej Moszoro | Katarzyna Gadomska-Lila
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Czas na rozwoj. Myslenie strategiczne w pracy i zyciu codziennym

Author(s): Alberto Lozano Platonoff
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym

Author(s): Ewa Frąckiewicz
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2013
Przedsiębiorczość w kontekście otoczenia instytucjonalnego - refleksje

Author(s): Marzena Starnawska
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Wzory kulturowe w organizacji

Author(s): Katarzyna Gadomska-Lila
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej

Author(s): Jan Nikołajew | Grażyna Leśniewska
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Przedsiębiorczość w kontekście otoczenia instytucjonalnego - refleksje

Author(s): Marzena Starnawska
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Motywowanie do zaangażowania w organizacji oraz życie społeczne i rodzinne

Author(s): Aleksandra Rudawska
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami

Author(s): Hubert Pachciarek
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzaniu

Author(s): Wiesław M. Grudzewski | Irena K. Hejduk
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Kształtowanie przywódcy w przedsiębiorstwie i społeczeństwie

Author(s): Bartłomiej Moszoro
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona