Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Journal of Nevsehir University Social Science Institute

ISSN: 2146--782X
Publisher: Nevsehir University


ADD TO MY LIST
 
AKADEMİK PERSONELİN YABANCI DİL DURUMU VE YABANCI DİL SINAVLARINA BAKIŞI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Author(s): Hasan YAVUZER | İbrahim Hakan GÖVER
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
MUSAHİPZADE CELÂL’İN OYUNLARINDA MODERNE DÖNÜŞEN GELENEK

Author(s): Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
Performans Yönetimine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Antalya İli Örneği)

Author(s): İlhan GÜNBAYI | Suat YILDIRIM
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012
İNSANİ MÜDAHALEDEN KORUMA SORUMLULUĞUNA GEÇİŞ: ESKİ SORUN, YENİ KAVRAM

Author(s): Azime TELLİ
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2012

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland